Як відвідати наш Музей особам з інвалідністю

19 Липня 2023

У Музеї Голодомору затверджено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які бажають відвідати наш заклад. Він визначає дії працівників Музею щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в Музеї осіб, які потребують допомоги. Якщо ви є особою, яка потребує допомоги наших співробітників, попередьте нас завчасно про дату і час свого візиту за номерами телефону (044) 254-45-12, (044) 254-45-11, (044) 254-45-88 або листом на електронну адресу Музею – [email protected].

З повним текстом Порядку супроводу можна ознайомитися нижче.

 

ПОРЯДОК

супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

в Національному музеї Голодомору-геноциду

 

1. Загальні положення

1.1 Порядок супроводу (надання допомоги) (далі – Порядок) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – особи, які потребують допомоги) в Національному музеї Голодомору-геноциду (далі – Музей) розроблено на виконання вимог Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 «Про внесення зміни до пункту 3 «Положення про національний заклад (установу) України», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Конвенції про права осіб з інвалідністю.

1.2 Цей Порядок визначає дії працівників Музею щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в Музеї особам, які потребують допомоги, якісного надання культурних, освітніх та інших послуг працівниками Музею для певної категорії осіб, а також створення умов для якісного їх обслуговування працівниками Музею.

1.3 Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку, визначені з врахуванням ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», а саме:

особа з інвалідністю – це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;

маломобільні групи населення (МГН) – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення належать: особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими візочками тощо;

відповідальна особа, супроводжувач – працівник Музею, на якого покладаються обов’язки щодо забезпечення доступу до адміністративних і експозиційних об’єктів Музею та супровід по території Музею осіб, які потребують допомоги;

супровід – комплекс заходів, спрямованих на життєзабезпечення осіб, що потребують допомоги, а саме послуги у вигляді супроводу таких осіб.

1.4. Послуги із супроводу надаються особам, які потребують допомоги, на безоплатній основі, відповідно до графіка роботи Музею.

1.5. Відповідальна особа, супроводжувач зобов’язані в разі звернення до Музею осіб, які потребують допомоги, надавати консультації щодо напрямів руху, забезпечувати супровід цих осіб та, якщо потрібно, надавати фізичну допомогу.

1.6. Учасниками виконання даного Порядку визначаються:

– співробітники екскурсійно-освітнього відділу (завідувач відділу, заступник завідувача, організатор екскурсій І категорії, науковий співробітник, екскурсоводи),

– старші адміністратори, старші музейні доглядачі,

– співробітники Музею, які задіяні у екскурсійному обслуговуванні відвідувачів,

– відповідальний черговий (відповідно до графіку чергувань).

2. Порядок супроводу (надання допомоги)

2.1. Якщо особа, яка потребує допомоги, має намір відвідати Музей, для забезпечення її супроводу, має можливість завчасно повідомити співробітників Музею про дату і час свого візиту за номерами телефону (044) 254-45-12, (044) 254-45-11, (044) 254-45-88 або шляхом направлення листа на електронну адресу Музею – [email protected].

2.2. Особи, які потребують допомоги, можуть заздалегідь погодити за вказаними телефонами або електронною поштою, необхідний обсяг допомоги при організації їх доступу на територію та до приміщень Музею.

2.3. Співробітник Музею, у разі отримання інформації (телефоном, мобільним зв’язком або по e-mail) від особи, яка потребує допомоги, має передати отриману інформацію керівнику підрозділу, який зможе забезпечити надання запитуваних послуг.

2.4. Якщо особа, яка потребує допомоги, повідомила про намір отримати екскурсійно-освітні послуги в Музеї, супровід та обслуговування такої особи покладається на співробітників екскурсійно-освітнього відділу та співробітників Музею, які задіяні у екскурсійному обслуговуванні відвідувачів.

Завідувач екскурсійно-освітнього відділу, або особа, яка його заміщає зобов’язаний:

– у разі одержання інформації про прибуття особи, яка потребує допомоги, з метою отримання екскурсійних або інших послуг, що надаються співробітниками відділу, доручити співробітникам відділу (старшому науковому співробітнику, екскурсоводу І категорії, провідному екскурсоводу) здійснення супроводу такої особи під час перебування її в приміщеннях Музею;

– за необхідності забезпечення допомоги з фізичним переміщенням (ліфт) особи, яка потребує допомоги, звернутись до відповідального чергового Музею.

Старший науковий співробітник, екскурсовод І категорії, провідний екскурсовод екскурсійно-освітнього відділу, співробітник Музею, який задіяний у екскурсійному обслуговуванні відвідувачів:

– зустрічає особу, яка потребує допомоги на території Музею;

– до початку проведення екскурсії (надання іншої освітньої послуги) обумовлює з особою, яка потребує допомоги, маршрут та час відвідування;

– після закінчення візиту особи, яка потребує допомоги, організовує супровід даної особи до виходу з Музею.

2.5. У разі фактичного перебування на території Музею особа, яка потребує допомоги, може зателефонувати за номером (044)254-45-88 задля можливості потрапити до експозиційних чи адміністративних приміщень Музею за допомогою ліфта.

2.6. У разі самостійного прибуття до Музею особи, яка потребує допомоги, старший адміністратор має з’ясувати мету візиту особи, яка потребує допомоги та:
– якщо особа, яка потребує допомоги, має намір отримати інформацію про послуги або діяльність Музею повідомити про це керівника підрозділу, який володіє необхідною інформацією. Надалі керівник такого підрозділу або особа, яка його заміняє, негайно (до 5 хвилин) прибуває особисто або забезпечує прибуття працівника підрозділу, який володіє необхідною інформацією, та консультує особу, яка потребує допомоги;

– якщо особа, яка потребує допомоги, має намір відвідати експозицію Музею, то старший адміністратор має допомогти у придбанні вхідного квитка до Музею або якщо така особа має право на безкоштовний вхід, зобов’язаний перевірити підтверджуючі документи та надати безкоштовний вхідний квиток, що дає право на відвідання експозиції. Після надання квитка старший адміністратор має повідомити про прибуття такої особи музейного доглядача, який в свою чергу зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу такому відвідувачу для того щоб потрапити в експозиційне приміщення та після завершення перебування покинути його, а у разі неможливості, звернутись за допомогою до відповідального чергового Музею.

2.7. Порядок перебування осіб, які потребують допомоги, в адміністративних приміщеннях Музею вирішуються в індивідуальному порядку.

3. Прикінцеві положення

3.1. Цей Порядок вступає у дію з дати видання наказу Музею, яким його затверджують.

3.2. Даний Порядок оприлюднюється на офіційному вебсайті Музею, а також розміщується на інформаційних стендах.

3.3. Про всі зауваження, побажання та пропозиції, що надійшли від осіб, які потребують допомоги, відповідальна особа, супроводжувач має доповісти адміністрації Музею.