Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Національного музею Голодомору-геноциду

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду, затвердженого наказом Національного музею Голодомору-геноциду № 150 від 11.09.2019, Національний музей Голодомору-геноциду (адреса: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 3, вебсайт: https://holodomormuseum.org.ua/, телефон: (044)254-45-12, електронна адреса: [email protected]) оголошує про проведення конкурсу на заміщення наступних вакантних наукових посад:

 • завідувач відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду;
 • провідний науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду;
 • старший науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду;
 • завідувач відділу дослідження політико-правових аспектів Голодомору-геноциду;
 • провідний науковий співробітник відділу дослідження політико-правових аспектів Голодомору-геноциду;
 • старший науковий співробітник відділу дослідження політико-правових аспектів Голодомору-геноциду;
 • завідувач відділу дослідження соціо-демографічних аспектів Голодомору-геноциду;
 • провідний науковий співробітник відділу соціо-демографічних аспектів Голодомору-геноциду;
 • старший науковий співробітник відділу соціо-демографічних аспектів Голодомору-геноциду.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад:

 • завідувача відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду – доктор філософії (кандидат історичних наук) або магістр. Досвід роботи на науковій посаді для магістра – не менше 3 років, доктора філософії (кандидата історичних наук) – не менше 1 року;
 • провідного наукового співробітника відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду – доктор філософії (кандидат історичних наук), наукові публікації з тематики Голодомору. Досвід роботи за професією наукового співробітника не менше 3 років;
 • старшого наукового співробітника відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду – магістр, наявність наукових праць з тематики Голодомору. Досвід роботи за професією наукового співробітника не менше 2 років. За наявності наукового ступеня або вченого звання – без вимог до досвіду роботи;
 • завідувача відділу дослідження політико-правових аспектів Голодомору-геноциду – доктор філософії (кандидат історичних, політичних, філософських, юридичних наук) або магістр. Досвід роботи на науковій посаді для магістра – не менше 3 років, доктора філософії (кандидата історичних, політичних, філософських, юридичних наук) – не менше 1 року;
 • провідного наукового співробітника відділу дослідження політико-правових аспектів Голодомору-геноциду – доктор філософії (кандидат історичних, політичних, філософських, юридичних наук), наукові публікації. Досвід роботи за професією наукового співробітника не менше 3 років;
 • старшого наукового співробітника відділу дослідження політико-правових аспектів Голодомору-геноциду – магістр, наявність наукових публікацій. Досвід роботи за професією наукового співробітника не менше 2 років. За наявності наукового ступеня або вченого звання – без вимог до досвіду роботи;
 • завідувача відділу дослідження соціо-демографічних аспектів Голодомору-геноциду – доктор філософії (кандидат економічних, соціологічних, історичних наук) або магістр. Досвід роботи на науковій посаді для магістра – не менше 3 років, доктора філософії (кандидата економічних, соціологічних, історичних наук) – не менше 1 року;
 • провідного наукового співробітника відділу соціо-демографічних аспектів Голодомору-геноциду – доктор філософії (кандидат економічних, соціологічних, історичних наук), наявність наукових публікацій. Досвід роботи за професією наукового співробітника не менше 3 років;
 • старшого наукового співробітника відділу дослідження політико-правових аспектів Голодомору-геноциду – магістр, наявність наукових публікацій. Досвід роботи за професією наукового співробітника не менше 2 років. За наявності наукового ступеня або вченого звання – без вимог до досвіду роботи.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – Кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

 • письмову заяву на ім’я генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєнні вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
 • письмову згоду на оброку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Національному музеї Голодомору-геноциду, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання Кандидатом документів поштою датою надання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи,  які надіслані Кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються Кандидатові без розгляду.

Облік та реєстрацію документів, поданих Кандидатами, забезпечує сектор кадрової роботи, військового обліку та діловодства у триденний строк з дня надходження. Перевірку документів, щодо відповідності встановленим вимогам забезпечує учений секретар музею.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються в кабінеті № 23 Національного музею Голодомору-геноциду за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 3, телефон для довідок – (066)145-00-10.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: учений секретар Національного музею Голодомору-геноциду – Сокиріна Ганна Олегівна.

Термін подачі заяв – до 18:00 13.12.2019 року.

Перелік учасників конкурсу буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Національного музею Голодомору-геноциду до 20.12.2019 року.

Про час та місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу підлягають розгляду та затвердженню Науково-методичною радою Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 20.01.2020 року.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

 • під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;
 • жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;
 • жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;
 • переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб сайті Національного музею Голодомору-геноциду, а результати конкурсу затверджуються наказом генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду протягом трьох днів після затвердження Науково-методичною радою результатів конкурсу.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

Генеральний директор Національного музею Голодомору-геноциду призначає кандидата на вакантну наукову посаду без випробувального терміну за умови прийняття Конкурсною комісією рішення про рекомендацію призначити кандидата на відповідну вакантну наукову посаду та затвердження рішення комісії Науково-методичною радою.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України, з ним укладається контракт або трудовий договір.

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

 

Вакансія двірника

Завдання та обовязки

 • Проведення прибирання прилеглої території від сміття;
 • Проведення оглядів та прибирання сміття з урн;
 • Проведення контролю і своєчасного вивезення побутового сміття (сміттєвих контейнерів);
 • Полив зелених насаджень, газонів;
 • Стрижка трави;
 • Проведення прибирання скошеної трави, опалого листя;
 • Проведення прибирання снігу та обледеніння;
 • Інші доручення керівництва.

Освіта:

Освіта середня.

Досвід роботи з обладнанням зі скошування трави (тример, газонокосарка).

Досвід роботи від 3 років

Резюме із супроводжуючим листом відправляйте на ел.адресу: [email protected]