Будівля музею голодомору, фото здалеку

Вакансії

Вакансія:

екскурсовод (I категорії)

Національний музей Голодомору-геноциду шукає в свою команду екскурсовода (I категорії) з обов’язковим знанням англійської мови.

Обов’язки за посадовою інструкцією:

 • Проведення оглядових екскурсій територією, виставковим залом музею (в т.ч. по тимчасовим проєктам в експозиції музею), (українською та іноземною мовою) в оффлайн-форматі.
 • Проведення заняття чи екскурсії в онлайн-форматі.
 • Участь в організації і проведенні заходів, що відбуваються у музеї.
 • Проведення майстер-класів, освітні заняття для відвідувачів.
 • Проведення музейних активностей за межами музею (під час фестивалів, тренінгів, виїзних уроків тощо).

Графік роботи: з 9.00 до 17.00 або з 10.00 до 18.00. Індивідуальний графік роботи (складається щомісячно)

Конкурентна заробітна плата.

Вимоги:

Вища освіта (гуманітарний профіль освіти).

Рівень знання англійської мови  достатній для проведення екскурсій (не нижче Upper-Intermediate).

Готові взяти особу з інвалідністю.

Особисті якості: працездатність, добросовісність, неконфліктність, пунктуальність.

Чекаємо на ваше резюме за адресою:  [email protected].
Телефон для довідок: (044) 254-45-12.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади

завідувача відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів

Національного музею Голодомору-геноциду

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду, затвердженого наказом Національного музею Голодомору-геноциду № 25 від 22.03.2023, Національний музей Голодомору-геноциду (адреса: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 3, вебсайт: https://holodomormuseum.org.ua/, телефон: (044) 254-45-11, електронна адреса: [email protected]) оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади:

Учасник конкурсу повинен мати:

 • вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;
 • результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

 • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук).

На посаду завідувача відділу терміном до 5-х років може претендувати висококваліфікований  спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років, 10 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

 • письмову заяву на ім’я генерального директора Музею про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеню, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих:

у наукових виданнях включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах).

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: монографії (розділи у колективних монографіях), посилання на наукові онлайн-профілі.

 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • копію атестату про загальну середню освіту або сертифікату, що засвідчує володіння державною мовою.

У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які працюють у Музеї подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень та репутацію (характеристики, рекомендації, сертифікати, копії наукових публікацій тощо), а також своє бачення досліджень, розробок і перспектив на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує учений секретар Музею.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом 5 робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше 2 робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються в кабінеті № 15 Національного музею Голодомору-геноциду за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 3, телефон для довідок – (066)145-00-10.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – Сокиріна Ганна Олегівна.

Термін подачі заяв – до 18:00 03.11.2023 року.

Перелік учасників конкурсу буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 14.11.2023 року.

Про час та місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу підлягають розгляду та затвердженню Науково-методичною радою Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 14.12.2023 року.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі ухваленого рішення та заяви переможця конкурсу, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України, з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи).

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк або укладено контракт чи трудовий договір на строк, встановлений за погодженням сторін, більше п’яти років, проходять атестацію у встановленому законодавством порядку.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

 • під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;
 • жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;
 • жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;
 • переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного музею Голодомору-геноциду, а результати конкурсу затверджуються наказом генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду протягом трьох днів після затвердження Науково-методичною радою результатів конкурсу.

 

Перелік учасників конкурсу
на заміщення вакантних наукових посад
Національного музею Голодомору-геноциду

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Національного музею Голодомору-геноциду

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду, затвердженого наказом Національного музею Голодомору-геноциду № 25 від 22.03.2023, Національний музей Голодомору-геноциду (адреса: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 3, вебсайт: https://holodomormuseum.org.ua/, телефон: (044) 254-45-11, електронна адреса: [email protected]) оголошує про проведення конкурсу на заміщення наступних вакантних наукових посад:

 • старший науковий співробітник відділу дослідження геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів (неповна зайнятість)

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад:

Учасник конкурсу повинен мати:

 • вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;
 • результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

 • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду старшого наукового співробітника може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи не менше 2 років, 3 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

 • письмову заяву на ім’я генерального директора Музею про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеню, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих:

у наукових виданнях включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах).

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: монографії (розділи у колективних монографіях), посилання на наукові онлайн-профілі.

 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • копію атестату про загальну середню освіту або сертифікату, що засвідчує володіння державною мовою.

У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які працюють у Музеї подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень та репутацію (характеристики, рекомендації, сертифікати, копії наукових публікацій тощо), а також своє бачення досліджень, розробок і перспектив на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує учений секретар Музею.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом 5 робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше 2 робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються в кабінеті № 15 Національного музею Голодомору-геноциду за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 3, телефон для довідок – (066)145-00-10.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – Сокиріна Ганна Олегівна.

Термін подачі заяв – до 18:00 11.07.2023 року.

Перелік учасників конкурсу буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 21.07.2023 року.

Про час та місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу підлягають розгляду та затвердженню Науково-методичною радою Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 21.08.2023 року.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі ухваленого рішення та заяви переможця конкурсу, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України, з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи).

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк або укладено контракт чи трудовий договір на строк, встановлений за погодженням сторін, більше п’яти років, проходять атестацію у встановленому законодавством порядку.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

 • під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;
 • жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;
 • жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;
 • переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного музею Голодомору-геноциду, а результати конкурсу затверджуються наказом генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду протягом трьох днів після затвердження Науково-методичною радою результатів конкурсу.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад
Національного музею Голодомору-геноциду

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду, затвердженого наказом Національного музею Голодомору-геноциду № 25 від 22.03.2023, Національний музей Голодомору-геноциду (адреса: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 3, вебсайт: https://holodomormuseum.org.ua/, телефон: (044) 254-45-12, електронна адреса: [email protected]) оголошує про проведення конкурсу на заміщення наступних вакантних наукових посад:

 • заступник завідувача відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів;
 • старший науковий співробітник відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів;
 • старший науковий співробітник відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів;
 • завідувач відділу дослідження геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів;
 • заступник завідувача відділу дослідження геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів;
 • старший науковий співробітник відділу усної історії Голодомору;
 • старший науковий співробітник екскурсійно-освітнього відділу;
 • молодший науковий співробітник експозиційно-виставкового відділу;
 • молодший науковий співробітник експозиційно-виставкового відділу

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад:

1) учасник конкурсу повинен мати:

 • вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;
 •  результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

 • заступника завідувача відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду заступника завідувача відділу може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи не менше 5 років, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України;
 • старшого наукового співробітника відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду старшого наукового співробітника може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи не менше 2 років, 3 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України;
 •  завідувача відділу дослідження геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду завідувача відділу терміном до 5-х років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років, 10 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України;
 •  старшого наукового співробітника відділу усної історії Голодомору – повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), наявність наукових праць. Стаж музейної роботи за професійним спрямуванням – не менше 5 років. За наявності наукового ступеня або вченого звання – без вимог до досвіду роботи;
 •  старшого наукового співробітника екскурсійно-освітнього відділу – повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Наявність наукових праць, каталогів музейних збірок. Стаж музейної роботи за професійним спрямуванням – не менше 5 років. За наявності наукового ступеня або вченого звання – без вимог до стажу роботи;
 •  молодшого наукового співробітника експозиційно-виставкового відділу – повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог стажу роботи.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

 • письмову заяву на ім’я генерального директора Музею про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеню, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих:
  у наукових виданнях включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
  у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах).
  Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: монографії (розділи у колективних монографіях), посилання на наукові онлайн-профілі.

 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • копію атестату про загальну середню освіту або сертифікату, що засвідчує володіння державною мовою.

У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які працюють у Музеї подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень та репутацію (характеристики, рекомендації, сертифікати, копії наукових публікацій тощо), а також своє бачення досліджень, розробок і перспектив на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує учений секретар Музею.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом 5 робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше 2 робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються в кабінеті №15 Національного музею Голодомору-геноциду за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 3, телефон для довідок – (066)145-00-10.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – Сокиріна Ганна Олегівна.

Термін подачі заяв – до 18:00 21.04.2023 року.

Перелік учасників конкурсу буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 05.05.2023 року.

Про час та місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу підлягають розгляду та затвердженню Науково-методичною радою Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 02.06.2023 року.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі ухваленого рішення та заяви переможця конкурсу, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України, з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи).

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк або укладено контракт чи трудовий договір на строк, встановлений за погодженням сторін, більше п’яти років, проходять атестацію у встановленому законодавством порядку.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

 • під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;
 • жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;
 • жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;
 • переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного музею Голодомору-геноциду, а результати конкурсу затверджуються наказом генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду протягом трьох днів після затвердження Науково-методичною радою результатів конкурсу.

 

Вакансія:

комунікаційник Національного музею Голодомору-геноциду

ПРО НАС: Ми, національний музей Голодомору-геноциду, шукаємо у свою команду досвідченого фахівця/фахівчиню з публічних комунікацій та зв`язків з громадськістю, який/яка допомагав/ла б нам стати більш публічними, професійно говорити про себе та предмет нашої діяльності і дослідження, ініціював/ла та втілював/ла різноманітні заходи для популяризації установи і розвивав/ла вказаний напрям за всіма світовими стандартами.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ:

 • Розробка, планування та втілення комунікаційної стратегії Музею;
 • Формування річних, квартальних, місячних, щотижневих медіа-планів та їх виконання;
 • Ведення зовнішніх комунікацій (з медіа, лідерами думок та громадськістю, формування дружнього кола музею через пошук і налагодження співпраці з лідерами думок);
 • Розробка концепцій і реалізація окремих PR-кампаній та медіа-проектів власними силами та з залученням підрядників (за можливості);
 • Організація публічних заходів (в тому числі створення планів);
 • Розвиток каналів комунікації (ведення веб-сайту Музею, акаунтів музею в соціальних мережах Instagram, Facebook, TikTok, Twiter, координація комунікацій на цих майданчиках);
 • Робота зі ЗМІ та громадськістю (підготовка прес-анонсів, прес-релізів, адміністрування інформаційних розсилок, моніторинг простору);
 • Участь в розробці контенту для матеріалів музею (буклети, листи, інформаційні бюлетені, вісники тощо);
 • Підтримка контактів із партнерами (листи подяки після заходів, інформування про новини проекту);
 • Моніторинг українських та зарубіжних ЗМІ на предмет згадок про музей
 • Формування плану оперативного реагування та антикризових комунікацій на зовнішніх і на внутрішніх майданчиках;
 • Проведення аналізу ключових показників ефективності комунікації та її оцінки.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА:

 • Успішний досвід у побудові PR-стратегії та кампаній для структур і проектів, досвід планування, контролю та оцінки ефективності в комунікаціях;
 • Розуміння та знання основних методів управління інформацією у зовнішньому та внутрішньому середовищі;
 • Стаж роботи у сфері комунікацій (традиційні ЗМІ, комунікації, просування бренду, продакшн, GR) або культурного менеджменту – не менше 3-х років.
 • Високі організаційні здібності;
 • Досвід роботи та наявність широкого кола контактів у сфері ЗМІ, у державному та недержавному секторах;
 • Вміння пояснювати складні речі простими словами;
 • Вільне володіння державною мовою та англійською не нижче В1;
 • Вміння працювати як самостійно, так із залученням підрядників;
 • Публічність у соціальних мережах і готовність стати в них амбасадором ідей Музею;
 • Здатність працювати з великим обсягом інформації;
 • Здатність генерувати креативні ідеї.

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка 24 календарні дні;
 • Дружній молодий колектив;
 • Зайнятість: повна, 5-денний робочий тиждень, в офісі, не дистанційно (!);
 • Заробітна плата згідно штатного розпису, за результатами співбесіди.

Щоб кандидувати на вакансію, надішліть резюме до 20 січня 2023 р. на пошту [email protected]  з темою листа “CV: PR”.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Національного музею Голодомору-геноциду

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду, затвердженого наказом Національного музею Голодомору-геноциду № 96 від 29.11.2021, Національний музей Голодомору-геноциду (адреса: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 3, вебсайт: https://holodomormuseum.org.ua/, телефон: (044) 254-45-12, електронна адреса: [email protected]) оголошує про проведення конкурсу на заміщення наступних вакантних наукових посад:

 • заступник директора філіалу «Інститут дослідження Голодомору»;
 • старший науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду;
 • старший науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду;
 • старший науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду;
 • провідний науковий співробітник відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду (неповна зайнятість);
 • старший науковий співробітник відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду (неповна зайнятість).

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад:

 • заступника директора філіалу «Інститут дослідження Голодомору» – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має досвід роботи на адміністративних посадах не менше одного року; не менше двох фахових видань з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах); організація, співорганізація, участь не менш, ніж у 4 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях,  круглих столах, панельних дискусіях, семінарах (програми, тези, сертифікати); досвід роботи з атрибутування  і систематизації документів архівних фондів; досвід  у підготовці аналітичних довідок для органів влади різних рівнів.

За наявності кандидат подає відомості про одноосібні монографії, розділи у колективних монографіях (із визначеним відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях.

 • старшого наукового співробітника відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) який має не менше 1 фахового видання з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах);

участь не менш, ніж у 2 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях,  круглих столах, панельних дискусіях, семінарах (програми, тези, сертифікати);

досвід у відборі, аналізі документів архівних фондів;

За наявності кандидат подає відомості про одноосібні монографії, розділи у колективних монографіях (із визначеним відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях.

На посаду старшого наукового співробітника на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають значний досвід роботи.

 • провідного наукового співробітника відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) який має не менше двох фахових видань з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах);

участь не менш, ніж у 4 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях,  круглих столах, панельних дискусіях, семінарах (програми, тези, сертифікати);

досвід у відборі, аналізі документів архівних фондів;

досвід  у підготовці аналітичних довідок для органів влади різних рівнів;

За наявності кандидат подає відомості про одноосібні монографії, розділи у колективних монографіях (із визначеним відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях.

На посаду провідного наукового співробітника на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають значний досвід роботи.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

 • письмову заяву на ім’я генерального директора Музею про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеню, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць кандидата з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах); одноосібних монографій, розділів у колективних монографіях (із визначенням відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях; наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти;
 • копію атестату про загальну середню освіту або сертифікату, що засвідчує володіння державною мовою.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: посилання на наукові онлайн-профілі; участь у створенні цифрових інформаційних продуктів з тематики Голодомору; організація та проведення наукових конференцій, круглих столів з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні тощо.

 • письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які працюють у Музеї подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень та репутацію (характеристики, рекомендації, сертифікати, копії наукових публікацій тощо), а також своє бачення досліджень, розробок і перспектив на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує сектор кадрової роботи, військового обліку та діловодства.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється сектором кадрової роботи, військового обліку та діловодства протягом 5 робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше 2 робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються в кабінеті № 23 Національного музею Голодомору-геноциду за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 3, телефон для довідок – (066)145-00-10.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: учений секретар Національного музею Голодомору-геноциду – Сокиріна Ганна Олегівна.

Термін подачі заяв – до 18:00 02.02.2022 року.

Перелік учасників конкурсу буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Національного музею Голодомору-геноциду 11.02.2022 року.

Про час та місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу підлягають розгляду та затвердженню Науково-методичною радою Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 12.03.2022 року.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі ухваленого рішення та заяви переможця конкурсу, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України, з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи).

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк або укладено контракт чи трудовий договір на строк, встановлений за погодженням сторін, більше п’яти років, проходять атестацію у встановленому законодавством порядку.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

 • під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;
 • жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;
 • жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;
 • переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного музею Голодомору-геноциду, а результати конкурсу затверджуються наказом генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду протягом трьох днів після затвердження Науково-методичною радою результатів конкурсу.

Згода на обробку персональних даних

Особова картка працівника

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду

Інформація про проведення конкурсу

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад, оголошений наказом музею від 04.01.2022 № 1, визнано таким, що не відбувся

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Національного музею Голодомору-геноциду

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду, затвердженого наказом Національного музею Голодомору-геноциду № 38 від 17.05.2021, Національний музей Голодомору-геноциду (адреса: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 3, вебсайт: https://holodomormuseum.org.ua/, телефон: (044) 254-45-12, електронна адреса: [email protected]) оголошує про проведення конкурсу на заміщення наступних вакантних наукових посад:

 • провідний науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду;
 • провідний науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду (неповна зайнятість);
 • провідний науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду (неповна зайнятість);
 • старший науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду;
 • завідувач відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду;
 • провідний науковий співробітник відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду (неповна зайнятість);
 • старший науковий співробітник відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду(неповна зайнятість).

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад:

 • провідного наукового співробітника відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) який має не менше двох фахових видань  з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах);

участь не менш, ніж у 4 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях,  круглих столах, панельних дискусіях, семінарах (програми, тези, сертифікати);

досвід у відборі, аналізі документів архівних фондів;

досвід  у підготовці аналітичних довідок для органів влади різних рівнів;

За наявності кандидат подає відомості про одноосібні монографії, розділи у колективних монографіях (із визначеним відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях.

На посаду провідного наукового співробітника на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають значний досвід роботи.

 • старшого наукового співробітника відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) який має не менше 1 фахового видання з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах);

участь не менш, ніж у 2 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях,  круглих столах, панельних дискусіях, семінарах (програми, тези, сертифікати);

досвід у відборі, аналізі документів архівних фондів;

За наявності кандидат подає відомості про одноосібні монографії, розділи у колективних монографіях (із визначеним відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях.

На посаду старшого наукового співробітника на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають значний досвід роботи.

 • завідувача відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) який має не менше двох фахових видань з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах);

участь не менш, ніж у 3 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях,  круглих столах, панельних дискусіях, семінарах (програми, тези, сертифікати);

досвід роботи з атрибутування  і систематизації документів архівних фондів;

досвід  у підготовці аналітичних довідок для органів влади різних рівнів;

За наявності кандидат подає відомості про одноосібні монографії, розділи у колективних монографіях (із визначеним відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях.

 • провідного наукового співробітника відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) який має не менше двох фахових видань з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах);

участь не менш, ніж у 4 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях,  круглих столах, панельних дискусіях, семінарах (програми, тези, сертифікати);

досвід у відборі, аналізі документів архівних фондів;

досвід  у підготовці аналітичних довідок для органів влади різних рівнів;

За наявності кандидат подає відомості про одноосібні монографії, розділи у колективних монографіях (із визначеним відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях.

На посаду провідного наукового співробітника на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають значний досвід роботи.

 • старшого наукового співробітника відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) який має не менше 1 фахового видання з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах);
 • участь не менш, ніж у 2 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, круглих столах, панельних дискусіях, семінарах (програми, тези, сертифікати);
 • досвід у відборі, аналізі документів архівних фондів;

За наявності кандидат подає відомості про одноосібні монографії, розділи у колективних монографіях (із визначеним відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях.

На посаду старшого наукового співробітника на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають значний досвід роботи.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

 • письмову заяву на ім’я генерального директора Музею про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеню, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць кандидата з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні, опублікованих впродовж останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах); одноосібних монографій, розділів у колективних монографіях (із визначенням відсотком авторства), збірників документів, участь в редколегіях; наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: посилання на наукові онлайн-профілі; участь у створенні цифрових інформаційних продуктів з тематики Голодомору; організація та проведення наукових конференцій, круглих столів з тематики Голодомору-геноциду, масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в Україні тощо.

 • письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які працюють у Музеї подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень та репутацію (характеристики, рекомендації, сертифікати, копії наукових публікацій тощо), а також своє бачення досліджень, розробок і перспектив на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує сектор кадрової роботи, військового обліку та діловодства.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється сектором кадрової роботи, військового обліку та діловодства протягом 5 робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше 2 робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються в кабінеті № 23 Національного музею Голодомору-геноциду за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 3, телефон для довідок – (066)145-00-10.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: учений секретар Національного музею Голодомору-геноциду – Сокиріна Ганна Олегівна.

Термін подачі заяв – до 18:00 24.11.2021 року.

Перелік учасників конкурсу буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Національного музею Голодомору-геноциду до 03.12.2021 року.

Про час та місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу підлягають розгляду та затвердженню Науково-методичною радою Національного музею Голодомору-геноциду не пізніше 30.12.2021 року.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі ухваленого рішення та заяви переможця конкурсу, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України, з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи).

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк або укладено контракт чи трудовий договір на строк, встановлений за погодженням сторін, більше п’яти років, проходять атестацію у встановленому законодавством порядку.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

 • під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;
 • жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;
 • жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;
 • переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного музею Голодомору-геноциду, а результати конкурсу затверджуються наказом генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду протягом трьох днів після затвердження Науково-методичною радою результатів конкурсу.

Згода на обробку персональних даних

Особова картка працівника

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду 

Перелік переможців конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Національного музею Голодомору-геноциду