Міжнародна науково-практична конференція «Масовий штучний голод 1921–1923 рр.»

29 Січня 2021

Міністерство культури та інформаційної політики України

Національний музей Голодомору-геноциду

Інститут дослідження Голодомору

Галузевий державний архів СБ України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Херсонський державний університет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницька академія безперервної освіти

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

University of Opole (Poland)

Фундація українського Голодомору-геноциду (Чикаго, США)

Світовий Конгрес Українців

Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса

Міжнародна асоціація дослідників Голодомору-геноциду

 

Інформаційний лист-запрошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Масовий штучний голод 1921–1923 рр.»

 до сотих роковин,

яка відбудеться 30 вересня 2021 року (о 10.00)

Робота конференції планується за такими напрямками:

  • Передумови, перебіг масового штучного голоду 1921–1923 рр. в Україні. Передумови, перебіг, наслідки масового штучного голоду 1921–1923 рр. у Криму.
  • Соціально-економічні, суспільно-політичні, демографічні, морально-психологічні наслідки масового штучного голоду 1921–1923 рр. в Україні.
  • Опір українців репресивним діям комуністичного тоталітарного режиму.
  • Пам’ять про масовий штучний голод 1921–1923 рр. в Україні: наукові дослідження, інструменталізація у політиці.

 

Заявки на участь просимо надсилати  до 1 вересня

Оргкомітет планує видати збірник наукових статей та матеріалів і приймає наукові доповіді обсягом до 7 сторінок формату А4 у роздрукованому вигляді та на електронну пошту markova1914@ukr.net:

– шрифт – Times New Roman;

– розмір кегля (шрифта) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25;  вирівнювання – по ширині;

– розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;

– у тексті використовується дефіс „-“ без пробілів (пропусків), і тире „–“ з пробілами (пропусками);

– до статті має додаватися анотація (українською й англійською мовами) та ключові слова;

– покликання на літературу та джерела посторінкові;

– ілюстрації подаються у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi;

– до ілюстрацій подаються покликання в тексті та підписи окремим списком.

– Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, розглядатися не будуть.

– Автор(ка) статті несе відповідальність за грамотність, правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них.

– Матеріали не рецензуються.