Міжнародний науковий форум «Україна в епоху Голодомору: влада, опір, ідентичність»

9 Жовтня 2023

Дати події: 2023, 23–25 листопада

Формат події: очний/online

Місце події: м. Київ, Україна

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України Національної академії наук України, Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), Національна спілка краєзнавців України, Національний музей Голодомору–геноциду, Науково-освітній консорціум вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій Альбертського університету

Співорганізатори: Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський державний технологічний університет, Національний університет «Чернігівський колегіум», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

За останні десятиліття дослідження опору українського суспільства сталінській політиці творення голоду суттєво активізувались, при цьому увага науковців переважно зосереджується на висвітленні активних форм опору комуністичній імперській владі (передовсім стихійних масових виступах і збройних повстаннях та ін.). Між тим, опір – явище з багатьма обличчями. Включення до комплексного аналізу не лише публічних, але й прихованих, повсякденних форм опору як «зброї слабких» (Джеймс Скотт), концептуалізація емпіричних досліджень та посилення міждисциплінарної інтеграції Holodomor Studies з суміжними науковими галузями, передовсім Resistance Studies, є необхідною умовою для подальшого розвитку такого роду досліджень.

У фокусі Міжнародного наукового форуму – комплекс наукових проблем, пов’язаних із осмисленням багатовимірного феномену опору українського суспільства сталінській політиці творення голоду, а також обмін ідеями щодо популяризації наукового знання про Голодомор – геноцид Українського народу у публічній історії та шкільній історичній освіті.

Панельні дискусії в ході роботи форуму охоплюватимуть, однак не обмежуватимуться наступними темами:

– теоретико-методологічні засади досліджень опору: понятійно-категоріальний апарат як вихідна точка для дослідів та обговорення; взаємопов’язаність та концептуальне розмежування категорій «влада» та «опір»; типології форм опору в сучасній гуманітаристиці; особливості/складності інтерпретації джерел, методики їх опрацювання;

– концептуалізація досліджень опору українського суспільства геноцидній політиці творення голоду: публічні/активні та приховані/повсякденні форми опору (в контексті протистояння матеріальному, статусному, ідеологічному домінуванню); «географія опору» (в контексті дослідницьких практик краєзнавства та локальної історії); культура та ідентичність (у контексті наративів опору та мімікрії; політичні, національні, конфесійні та ін. мотиви опору; прояви анти- та проімперських настроїв);

– російсько-українська війна і пам’ять про Голодомор як простір спротиву: завдання шкільної історичної освіти; популяризація наукових знань музейними засобами; розвиток інтегрованих цифрових ресурсів документальної спадщини епохи Голодомору.

 Заявки для участі в конференції (тема і основні ідеї виступу – 300 слів, резюме) просимо надсилати на електронну адресу [email protected]Зовнішнє посилання

Додаткові запитання за тел.:

+ 38 050 512 21 15

Наталя Богданова

Кінцевий термін подачі заявок – 2023, 7 листопада.

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників відшкодовують організатори.