Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції «Масовий штучний голод 1921–1923 рр.»

6 Жовтня 2021

Р Е З О Л Ю Ц І Я

Міжнародної науково-практичної конференції

«Масовий штучний голод 1921–1923 рр.» до сотих роковин

(м. Київ, 30.09.2021 р.)

 Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Масовий штучний голод 1921–1923 рр.» до сотих роковин, вшановуючи пам’ять українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом під час масового штучного голоду 1921–1923 рр., дійшли загального розуміння щодо необхідності збереження історичної пам’яті, переосмислення історичного минулого, встановлення обставин та наслідків вчинених злочинів.

 Науковці Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду здійснили архівну евристику та аналітичне опрацювання документів про масовий штучний голод 1921–1923 рр. (Центральних державних архівів України, Державних обласних архівів, Галузевого архіву СБ України, 68 фондів, понад 400 архівних справ); підготували 18 наукових статей; створили бібліографічний каталог видань і підтвердили штучний характер масового голоду 1921–1923 рр.

Враховуючи пропозиції, висловлені у виступах учасників, учасники  конференції вирішили:

  1. Поінформувати міністерства, відомства та державні установи про результати комплексних досудових експертиз щодо втрат української нації від масового штучного голоду 1921–1923 рр. – 3 мільйони 500 тисяч українців.
  2. Рекомендувати Національній академії наук України, Національній академії правових наук України, Міністерству освіти та науки України продовжити загальнонаукові та історико-правові дослідження з метою розкриття злочинів комуністичного тоталітарного режиму, встановлення історичної правди щодо масового штучного голоду 1921–1923 рр.
  3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України актуалізувати процес впровадження факультативів та гуртків в освітнє середовище, використовуючи програму факультативного курсу «Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид українського народу» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти та навчальний посібник для вчителів «Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид української нації» в якому висвітлені також і обставини масового штучного голоду 1921-1923 років.
  4. Продовжувати пошук, вивчення, публікацію архівних матеріалів із тематики масового штучного голоду 1921–1923 рр.
  5. Науковим установам, вищим навчальним закладам, де працюють історики, краєзнавці, розширити тематику регіональних досліджень періоду 1921–1923 рр. і використовувати наукову дефініцію – «масовий штучний голод 1921–1923 рр.»
  6. Інституту дослідження Голодомору підготувати колективну монографію, присвячену масовому штучному голоду 1921–1923 років.
  7. Звернутися до Міністерства інфраструктури України та АТ «Укрпошта» з пропозицією ініціювати спільний випуск у 2022 р. або 2023 р. поштових марок України і США з нагоди 100-річчя надання Американською Адміністрацією Допомоги (ARA) різнобічної допомоги українському народу під час масового штучного голоду 1921–1923 рр.; Національного банку України з пропозицією випустити ювілейну монету присвячену сторіччю масового штучного голоду 1921–1923 рр.; Книжкової палати України з пропозицією запровадження єдиної класифікації для систематизації видавничої продукції за темами «Штучний масовий голод 1921–1923 рр.» та «Штучний масовий голод 1946–1947 рр.».