Дровозюк С. Соціально-політичні настрої українського селянства у 20-30 рр. ХХ ст.: історіографічний аспект

Дровозюк С. Соціально-політичні настрої українського селянства у 20-30 рр. ХХ ст.: історіографічний аспект //Проблеми історії України: факти, судження пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – 2004. – Вип. 12. – С. 70 – 83.