Політичні настрої українського селянства в умовах колективізації сільського господарства (історіографічний огляд)

Наукові статті

Бем Н.  «Політичні настрої українського селянства в умовах колективізації сільського господарства (історіографічний огляд)»

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/50794/24-Bem.pdf?sequence=1