Політичні причини Голодомору в Україні (1932-1933 рр.)

Наукові статті

Мейс Джеймс Політичні причини голодомору в Україні (1932–1933 pp.) / Мейс Джеймс // Український історичний журнал. – 1995. – № 1. – С. 34-48.