Узаконення вчинення геноциду

13 Вересня 2019

Реалізуючи свої злочинні наміри на території Української Соціалістичної Радянської Республіки, на етнічних територіях та в місцях компактного проживання українців в СРСР комуністичний режим застосував механізм ліквідації національно-визвольного руху, який включав в себе розстріли, позбавлення волі, терор тощо.

Крім того, проводилися репресії проти інтелігенції, військових, учасників національно-визвольних змагань. Було знищено Українську автокефальну церкву, зруйновано традиційний уклад українського села шляхом насильницької колективізації, розкуркулення, депортацій з повною конфіскацією майна та фізичного знищення голодом питомої частини української нації.

Під час розслідування кримінальної справи № 475, яке було завершено у 2009 р., та її розгляду Апеляційним судом міста Києва встановлено спеціальний намір комуністичного керівництва знищити частину саме української (а не будь-якої іншої) національної групи як такої, констатовано факт геноциду в Україні у 1932–1933 рр. та визнано організаторами його вчинення Й. Сталіна (Джугашвілі), В. Молотова (Скрябіна), Л. Кагановича, П. Постишева, С. Косіора, В. Чубаря, М. Хатаєвича.

У матеріалах справи знайшли своє підтвердження причини і мотиви вчинення злочину геноциду (знищення національно-визвольного руху української нації та недопущення побудови незалежної держави), питання про те, де (територія України) і коли (1932–1933 рр.) було вчинено злочин.

Апеляційний суд також підтвердив складові механізму геноциду: позбавлення українців необхідних для життєдіяльності запасів зерна та продовольства; запровадження «натуральних штрафів»; застосування репресивних заходів примусу щодо боржників із «хлібозаготівель»; заборона торгівлі і завезення товарів у населенні пункти, занесені на «чорні дошки»; заборона українцям вільного пересування в УСРР та виїзд за її межі з метою пошуку продовольства; використання спеціальних озброєних загонів та армійських частин для ізоляції території УСРР.

З метою прискорення розправ над тими, хто намагався врятувати себе і родину від смерті, а також для розгрому учасників національно-визвольного руху комуністичний режим створив спеціальні позасудові органи – «трійки» у справах «хлібозаготівель» з правом винесення смертних вироків. «Трійки» діяли як на рівні ЦК КП(б)У – ДПУ УСРР, так і на рівні регіонів. У 1932–1933 рр. тоталітарний режим створив життєві умови, розраховані на фізичне знищення українців як національної групи.

Окрім того, комуністичним тоталітарним режимом розроблено спеціальний механізм приховування злочину геноциду від громадськості й міжнародної спільноти та чисельність знищених українців.

У рамках кримінальної справи № 475 була проведена судова науководемографічна експертиза, яка ґрунтувалася лише на матеріалах кримінальної справи, зібраних слідством станом на 2009 р., та не відображає об’єктивну сторону наслідків злочину геноциду проти української нації.

Також з моменту її проведення науковцями та дослідниками були знайдені нові документи, матеріали, історичні та статистичні джерела, які дають можливість визначити чисельність українців, знищених в межах УСРР, на етнічних територіях та в місцях їх компактного проживання в СРСР внаслідок вчинення злочину геноциду у 1932–1933 рр.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що виконавцями злочину геноциду проти української нації у 1932–1933 рр. є керівники партійних та каральних органів.

Під час вчинення особливо тяжкого злочину геноциду в 1932–1933 рр. комуністичний тоталітарний режим знищив мільйони українців.

ПРО ПІДСУМКИ ВЕСНЯНОЇ ЗАГОТІВНОЇ КАМПАНІЇ, ПРО ХЛІБОЗАГОТІВНУ ТА ЗБИРАЛЬНУ КАМПАНІЇ І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗМІЦНЕННЯ КОЛГОСПІВ РЕЗОЛЮЦІЯ III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТКОНФЕРЕНЦІЇ, ЩО ЇЇ СХВАЛЕНО НА ЗАСІДАННІ 9 ЛИПНЯ 1932 РОКУ Украинский филиал института Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б) ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ ПАРТВИДАВ «ПРОЛЕТАР» 1932
припущені помилки і повнотою запровадити в життя постанову ЦК ВКП(б). III. Хлібозаготівлі та збирання врожаю 1. Встановлений для України план хлібозаготівель в 356 млн. пудів по селянському сектору конференція приймає до безумовного виконання. Незважаючи на недосів зернових і на ряд інших труднощів, Україна має всі можливості успішно виконати план хлібозаготівель, значно зменшений проти минулого року. Для цього треба грунтовно поліпшити роботу районних і сільських партійних організацій, зосередити увагу ЦК КП(б)У і обкомів на керівництві районами і колгоспами. Щоб успішно впоратися з хлібозаготівлями та з справою організаційно-господарського зміцнення колгоспів, партійна організація повинна якнайрішучіше і нещадно викривати опортуністів, капітулянтів та скигліїв, що вбачають причину труднощів і ускладнень цього року на Україні у великих темпах, у великих завданнях, які вони заздалегідь вважають за шкідливі і нездійсненні. Ці опортуністи, капітулянти і скиглії, що відбивають ідеологію куркульства, своєю розкладницькою роботою тягнуть нас до капітуляції перед класовим ворогом замість більшовицької мобілізації всіх сил партії, комсомолу, колгоспних мас на боротьбу за подолання всіх труднощів, за остаточну перемогу соціалізму на селі. 2. Цього року аж ніяк не можна в будь-якій мірі повторювати торішню практику стихійно-зрівнялівського розподілу плану хлібозаготівель без врахування становища в кожному районі, в кожному колгоспі. Під час розподілу плану по колгоспах треба рішуче провести принцип - чим краще господарює колгосп, чим більшого врожаю він добився, чим краще зібрав свій урожай, тим більший фонд повинен лишатися в розпорядженні колгоспу. Для цього треба найрішучіше засудити встановлення будь-яких загальних норм споживання, практику складання "балансів" як таку, що неминуче спричиняє повернення до торішньої зрівнялівки. До кожного колгоспу треба застосувати індивідуальний підхід, зважаючи на його особливості і становище. Щоб встановити план по районах, обкоми повинні якнайпильніше перевірити дані про врожай. Розбивати в районі план хлібозаготівель по колгоспах і в частині одноосібників, по селах повинна спеціальна комісія райвиконкому на чолі з головою РВК, з участю представника колгоспу щодо колгоспного плану, а щодо плану села - з участю представника сільради.
3. Визначаючи план хлібозаготівель для одноосібних господарств, треба виходити з того, що одноосібні господарства повинні відповідно здавати не менше, ніж здають сусідні колгоспи, не допускаючи в той же час давання одноосібникам нездійсненних завдань, не допускаючи перегинів, що були минулого року. 4. Збирання врожаю є найвідповідальнішою частиною сільськогосподарських робіт, від правильної організації якої великою мірою залежить остаточний наслідок сільськогосподарського виробництва - кількість і якість зібраного хліба. Враховуючи надзвичайно негативний досвід минулого року (Лепетиський, Каховський, Н. Сірогозький, Білозерський, Троїцький та інші райони), конференція вважає, що під час збиральної кампанії цього року головну увагу треба спрямувати на боротьбу з втратами,- це є найважливішою умовою успішного виконання плану хлібозаготівель цього року. В цьому напрямі необхідно здійснити такі заходи: а) Треба швидко зібрати хліб з таким розрахунком, щоб не допустити втрат внаслідок перестою, осипання зерна. Для цього слід заздалегідь розрахувати засоби збирання (комбайни, снопов'язалки, лобогрійки, коси та ін.) для того, щоб ті ділянки, які треба збирати простими знаряддями, були скошені своєчасно, за кілька днів до остаточного вистигання. Для комбайнів залишити тільки ту кількість, яку, безумовно, можна зібрати цими машинами. Залежно від наявності знарядь встановити черговість по ділянках, культурах і максимально короткі строки збирання. Можливу нестачу машин треба перекрити кращою організацією робіт, цілковитим використанням всієї наявної робочої сили в колгоспах і організаційною допомогою з наявних сил районів. б) Увесь скошений хліб, за невеликим винятком, що надходить безпосередньо до молотарки, треба обов'язково заскиртувати. В цьому слід виходити з можливості найнесприятливішої погоди для того, щоб максимально зберегти хліб від псування. На скиртування з перших днів збирання треба кинути всю живу тяглову силу. в) Необхідно організувати швидку і старанну молотьбу. Нічну молотьбу, а також молотьбу вогкого хліба треба заборонити. Молотарки повинні робити безперебійно від зорі до зорі. При хорошій організації молотьби за цих умов буде забезпечений досить швидкий обмолот і уникнено втрат хліба. Водночас на молотарках треба організувати постійний і надійний облік та контроль, щоб уникнути розкрадання хліба. г) Повести масову роботу проти тенденцій хижацького передчасного скошування і розтаскування скошеного хліба, які є в ряді районів. Партійні, радянські організації повинні піднести
піднести колгоспні маси на боротьбу з куркульскими та рвацькими елементами, що завдають істотної шкоди колгоспам розкраданням та винищуванням урожаю. д) Особливо треба виділити райони з великою площею посівів, де створюється загроза великих втрат під час збирання. Таким районам області і ЦК повинні подавати окрему допомогу машинами, тракторами тощо. 5. Конференція констатує, що радгоспи України значно поліпшили свою роботу проти минулого року, успішно провівши посівну кампанію і подавши велику допомогу колгоспам. Тепер є всі дані забезпечити в цьому році підвищене збирання врожаю в радгоспах, що залежатиме від того, як старанно радгоспи організують збиральну кампанію, боротьбу з втратами і зуміють повністю використати все своє технічне озброєння. 6. Для кращої організації збиральної кампанії в тих колгоспах, де постійних бригад ще немає, треба негайно організувати на весь період збиральної кампанії постійні бригади, за якими закріпити певні ділянки і поля. Для кожної ділянки, виходячи з попередньої оцінки врожаю, слід встановити кількісне завдання щодо збирання. Оцінку бригад треба провадити залежно від того, наскільки старанно і справно бригада зуміє провести збирання, скиртування та обмолот хліба і інших культур на своїх ділянках залежно від виконання завдання. За зібрану понад завдання кількість бригада повинна дістати відповідну надбавку на трудодень, а за невиконання - збавку. 7. Конференція вважає потрібним рішуче ліквідувати ті ненормальності, коли гроші за зданий хліб видавали з великою затримкою, коли МТС і відділи банку, часто навіть без відома колгоспу, провадили відрахування на різні платежі. МТС відраховують за погодженням з колгоспом лише ту частину боргів, що належить за обслуговування колгоспу, і то не відразу, а календарним порядком, в міру здавання хліба. Інші платежі (сільгоспподаток, борги банкові тощо) колгоспи провадять безпосередньо. 8. Щодо одноосібників категорично заборонити застосування всіляких примусових заходів під час збирання врожаю, наприклад, так звані червоні токи, примусову супрягу тощо. Зобов'язати районні організації, коли цього захочуть самі одноосібники, поділяти площу озимих і ярих культур, що їх засівали одноосібники єдиним масивом. Водночас забезпечити одноосібним господарствам не пізніше як 15 липня відведення земельних ділянок під посів озимини. 9. Взяти до неухильного керівництва, що безборонну торгівлю хлібом, за постановою ЦК і уряду, можна провадити
тільки після 15 січня, тобто після виконання плану хлібозаготівель. 10. Одним з найважливіших завдань партійних організацій є мобілізація товарів широкого споживання і швидке доведення товарів широкого споживання до села, що має виключно велику політичну і господарську вагу. Радянська торгівля успішно розвиватиметься, якщо ми приділимо максимальну увагу виробництву товарів широкого споживання, їх мобілізації для села і швидкому перекиданню, що є бойовим завданням партійних організацій. Водночас треба звернути увагу на роботу споживчої кооперації, яка є основним каналом доведення товарів широкого споживання до села. IV. ПРО РОБОТУ ПАРТІЙНИХ І КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА СЕЛІ Помилки хлібозаготівель минулого року і незадовільне проведення весняної засівної кампанії значною мірою пояснюються тим, що низові партійні, комсомольські організації, замість розвинути масову організаційно-політичну роботу серед колгоспних мас, замість завзято і систематично боротися з куркульськими елементами і їх агентурою, в цілому ряді районів скотилися, з одного боку, на шлях право-опортуністичної практики, а з другого – «лівацьких» закрутів і перекручень лінії партії. Замість усіма заходами посилювати зв’язок з масами і організувати маси на виконання основних завдань, радянські органи, громадські колгоспні організації (сільради, райколгоспспілки і т. д.) в ряді випадків скочувалися до застосування винятково адміністративних заходів. Це спричиняло відрив партійного і радянського активу від колгоспних мас, забуття того, що, тільки ведучи за собою маси, партійна організація може посилено здійснювати завдання соціалістичного будівництва на селі. Багато партійних організацій забули, що: «в артілі не вивершується, а тільки починається справа утворення нової громадської дисципліни, справа навчання селян соціалістичного будівництва» (XVI з’їзд ВКП(б). Боротьба за зміцнення колгоспів, настійлива робота над вихованням колгоспних мас, утворення в колгоспах нової, справді соціалістичної організації праці вимагає від партійних організацій винятково великої партійної активности, найщільнішого зв’язку з масами.
ПРО ОХОРОНУ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, КОЛГОСПІВ І КООПЕРАЦІЇ І ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ (СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ) ВЛАСНОСТИ ПОСТАНОВА ЦВК ТА РНК СРСР Останніми часами збільшилися скарги робітників і колгоспників на розкрадання (крадіжки) вантажів на залізничному і водному транспорті і розкрадання (крадіжки) кооперативного та колгоспного майна хуліганськими і взагалі протигромадськими елементами. Так само збільшилися скарги на насильства і загрози куркульських елементів колгоспникам, які не бажають вийти з колгоспів і чесно і самовіддано працюють над зміцненням останніх. ЦВК та РНК Союзу РСР вважають, що громадська власність (державна, колгоспна, кооперативна) – це основа радянського ладу, вона священна і недоторканна, і людей, що чинять замах на громадську власність, треба вважати за ворогів народу, тому рішуча боротьба з розкрадниками громадського майна – найперший обов'язок органів радянської влади. Беручи це до уваги і йдучи назустріч вимогам робітників і колгоспників, - ЦВК та РНК Союзу РСР ухвалюють: I. 1. Прирівняти своїм значенням вантажі на залізничному і водному транспорті до майна державного і всебічно посилити охорону цих вантажів. 2. Застосувати, як захід судової репресії за розкрадання вантажів на залізничному і водному транспорті, вищу кару соціяльного захисту - розстріл з конфіскацією всього майна, заміняючи за пом'якшувальних обставин позбавленням волі на строк не менше, як 10 років з конфіскацією майна. 3. Не застосовувати амнестії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання вантажів на транспорті. II. 1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (врожай на ланах, громадські запаси, худоба, кооперативні склади та крамниці, тощо) до майна державного і всебічно посилити охорону цього майна від розкрадання. 2. Застосовувати, як захід судової репресії за розкрадання колгоспного та кооперативного майна вищу кару соціяльного захисту - розстріл з конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшувальних обставинах позбавленням волі на строк не менше, як 10 років з конфіскацією всього майна. 3. Не застосовувати амнестії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання колгоспного і кооперативного майна. III. 1. Повести рішучу боротьбу з тими протигромадськими, куркульсько-капіталістичними елементами, що вдаються до насильства і загроз, або проповідують застосування насильства і погроз до колгоспників, щоб змусити їх вийти з колгоспу, щоб силоміць зруйнувати колгосп. Прирівняти ці злочини до державних злочинів. 2. Застосувати, як захід судової репресії в справах про охорону колгоспів і колгоспників від насильства й загроз куркульських та інших протигромадських елементів позбавлення волі від 5 до 10 років з ув'язненням в концентраційному таборі. 3. Не застосовувати амнестії до злочинців, засуджених у цих справах. Голова ЦВК Союзу РСР - М. Калінін Голова РНК Союзу РСР - В. Молотов (Скрябін) Секретар ЦВК Союзу РСР - А. Єнукідзе
Секретно Верхсуду СССР и прокуратуре Верхсуда СССР, НКЮ союзных республик, председателям краевых (областных) судов, краевым (областным) прокурорам, председателям и прокурорам линейных судов, районным прокурорам. Председателю ГПУ Украины, полномочным представителям ОГПУ, ДТООГПУ, начальникам оперсекторов. ИНСТРУКЦИЯ по применению постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности Раздел 1 Преступления, подпадающие под действие закона от 7 августа. Закон от 7 августа надлежит применять при хищениях государственной и общественной собственности: а) промышленной (хищения заводского и фабричного имущества); б) совхозной; в) государственных торговых организаций; г) колхозной; д) кооперативной; е) грузов на железнодорожном и водном транспорте и местном автотранспорте. Раздел 2 Категории расхитителей и мера социальной защиты, которую необходимо к ним применять: 1. По делам об организациях и группировках, организованно разрушающих государственную, общественную и кооперативную собственность путем поджогов, взрывов и массовой порчи имущества — применять высшую меру социальной защиты — расстрел, без послабления. 2. В отношении кулаков, бывших торговцев и иных социально-чуждых элементов, работающих в государственных (промышленных и сельскохозяйственных — совхозы) предприятиях или учреждениях, изобличенных в хищениях имущества или растратах крупных денежных сумм этих предприятий или учреждений, а также должностных лиц государственных учреждений и предприятий, применять высшую меру наказания; при смягчающих вину обстоятельствах (в случае единичных и незначительных хищений) высшую меру наказания заменять десятилетним лишением свободы. При хищениях, хотя и мелких, совершенных лицами указанных социальных категорий, но влекущих за собой расстройство или остановку работы госпредприятий (хищения частей агрегатов и машин, умышленное уничтожение или порча совхозного инвентаря и т.п.) — также применять высшую меру наказания. 3. В отношениях кулаков, бывших торговцев и иных социально-враждебных элементов, проникших в органы снабжения, торговли и кооперации, а также должностных лиц товаропроводящей сети, изобличенных в хищении товаров или продаже их на частный рынок и растратах крупных денежных средств — применять высшую меру наказания, и лишь при смягчающих вину обстоятельствах, в случаях незначительных размеров хищений, высшую меру наказания заменять десятилетним лишением свободы. Той же мере наказания подвергать и спекулянтов, хотя непосредственно в хищениях не участвующих, но спекулирующих товарами и продуктами, зная, что товары эти похищены из государственных учреждений и кооперации. 4. В отношении лиц, изобличенных в хищении грузов на транспорте, применяется высшая мера наказания, и лишь при смягчающих обстоятельствах (при единичных случаях хищений или хищений незначительных размеров) может быть применено десятилетнее лишение свободы. Если хищения на транспорте производятся при участии железнодорожных служащих и рабочих, то к ним должна применяться та же мера репрессии. 5. В отношении кулаков, как проникших в колхоз, так и находящихся вне колхоза, организующих или принимающих участие в хищениях колхозного имущества и хлеба, применяется высшая мера наказания без послабления. 6. В отношении трудящихся единоличников и колхозников, изобличенных в хищении колхозного имущества и хлеба, должно применяться десятилетнее лишение свободы. При отягчающих вину обстоятельствах, а именно: систематических хищениях колхозного
хлеба, свеклы и других сельскохозяйственных продуктов и скота, хищениях организованными группами, хищениях в крупных размерах, хищениях, сопровождающихся насильственными действиями, террористическими актами, поджогами и т.д. —и в отношении колхозников и трудящихся единоличников должна применяться высшая мера наказания. 7. В отношении председателей колхозов и членов правлений, участвующих в хищениях государственного и общественного имущества, необходимо применять высшую меру наказания и лишь при смягчающих вину обстоятельствах — десятилетнее лишение свободы. Раздел 3 О порядке направления дел по хищениям. 1. Рассматриваются ПП ОГПУ: Дела о хищениях, сопровождающихся массовыми выступлениями, насильственными действиями, террористическими актами, поджогами и т.д., а также дела, по которым проходят организованные группировки с большим количеством арестованных. 2. Рассматриваются соответствующими судами: Дела о хищениях на железнодорожном транспорте и все остальные дела, кроме перечисленных в п. 1 настоящего раздела. Раздел 4 О специальном применении декрета ЦИК и СНК от 7 августа 1932 г. 1. Допустить применение меры репрессии по делам, подпадающим под действие закона от 7 августа в отношении преступлений, совершенных до издания закона, в случаях, когда преступления имеют общественно-политическое значение. 2. Изъять из подсудности сельских общественных и колхозных товарищеских судов дела о хищениях колхозного имущества. В ведении сельских общественных и колхозных товарищеских судов оставить лишь дела о преступлениях против личной собственности колхозников и единоличников. Раздел 5 О сроках ведения следствия по делам о хищениях. 1. Судебно-следственные органы обязаны заканчивать дела и выносить по ним приговоры не дольше, чем в 15-дневный срок с момента раскрытия преступления и возникновения дела. 2. Как исключение, только в отношении дел, по которым проходит большое количество обвиняемых, срок ведения дела и вынесение приговора определяется не дольше, чем 30 дней. Председатель Верхсуда Союза ССР А.Винокуров. Прокурор Верхсуда Союза ССР П. Красиков Зам. председателя ОГПУ И. Акулов 13/IX 1932 г.
Додаток до протоколу № 89 засідання політбюро ЦК КП(б)У від 1 — 5 листопада 1932 г. ВСЕМ ОБКОМАМ, ГОРКОМАМ И РАЙПАРТКОМАМ КП(Б)У Копия НКЮ и Прокуратуре УССР (Утверждено ПБ ЦК КП(б)У 5.IX-32г.). В целях усиления борьбы за хлеб ЦК КП(б)У предлагает НКЮсту, областным и районным комитетам наряду с развертыванием широкой массовой работы обеспечить решительное усиление помощи хлебозаготовкам со стороны органов юстиции. ЦК предлагает: 1. Обязать судебные органы вне очереди рассматривать дела по хлебозаготовкам, как правило, выездными сессиями на месте с применением суровых репрессий, обеспечивая дифференцированный при этом подход к отдельным специальным группам, применяя особо суровые меры к спекулянтам, перекупщикам хлеба. 2. Организовать в каждой области не менее 5—10 добавочных разъездных судебных сессий Нарсуда для разъездов по районам. Судебный разбор дел и применение строжайших репрессий должны сопровождаться широким развертыванием массовой работы и мобилизации общественности вокруг этих процессов на усиление борьбы за хлеб. Обязать обкомы и Наркомюст укомплектовать эти сессии крепкими подготовленными работниками из бывших судебных работников. Оформление назначения нарсудьями провести немедленно. 3. Обязать административные органы быстро проводить все установленные законом меры взыскания несданного хлеба и административные меры к злостным несдатчикам. 4. Предложить обкомам и райкомам обеспечить органам юстиции и административным органам все условия для усиления их работы, в частности, немедленно освободить от всяких мобилизаций прокуроров, судей, следователей, дав им возможность и требуя от них должного участия в борьбе за выполнение хлебозаготовительного плана на своей непосредственной работе. НКЮ и Прокуратуре Республики немедленно дать органам юстиции соответствующую подробную директиву об активизации их участия в хлебозаготовках. Обязать центральную и особенно местную прессу широко освещать эти судебные дела.
ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В ОДНООСІБНОМУ СЕКТОРІ» Рада народних комісарів УСРР ухвалює: 1. Затвердити нижченаведену інструкцію про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі. 2. Доручити районним виконавчим комітетам забезпечити негайне проведення в життя цієї інструкції, вживши заходів до широкого ознайомлення й правильного її роз’яснення. 3. Наркомюсту, на підставі цієї інструкції, протягом доби видати й надіслати своєю лінією на місця відповідні роз’яснення. 11 листопада 1932 року. Заст. Голови Ради народних комісарів УСРР О. Сербиченко. Т. в. о. Керівничого Справ Ради народних комісарів УСРР – А. Блєр. ІНСТРУКЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В ОДНООСІБНОМУ СЕКТОРІ Щоб забезпечити безумовне виконання плану хлібозаготівель в одноосібному секторі, - сільрадам додержувати такий порядок: 1. Насамперед треба домогтися швидкого виконання плану всіма членами сільрад (одноосібниками) і членами комісій сприяння хлібозвготівлям і куткових комісій. Тих, що не виконують своїх зобов’язань, - виключати зі складу сільради, з комісій сприяння, з членів управ сільСТ тощо і застосовувати до них репресії, як до злісних нездавачів. 2. До одноосібників, які мають змогу виконати даний їм план, але злісно ухиляються від виконання планів хлібоздання та саботують хлібозаготівлі, треба негайно застосувати репресії, насамперед безспірне стягнення хліба, відповідно до договору контрактації з одночасним притягненням за потрібних випадків до судової відповідальності. (Арт.5 Постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 15 березня 1930 р. «Про порядок, як земельні громади мають укладати й виконувати договори про контрактацію с. г. продуктів», Зб. Зак. УСРР 1930 р. №8 арт. 89). 3. До одноосібників, що злісно не виконують плану хлібозаготівель та про яких сільраді відомо, що вони продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку, - додатково до заходів безспірного стягання застосовувати штраф розміром риночної вартості незданого хліба (без звільнення від зобов’язання здати хліб). (Стосовно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 3 липня 1929 р. «Про поширення прав місцевих рад щодо сприяння виконанню загальнодержавних завдань і планів», Зб. Зак. УСРР 1929 р. №18, арт. 163). Штрафи накладають та стягають за постановами сільради та уповноваженого РВК за наступним затвердженням від Райвиконкому. 4. Щодо тих одноосібників, про яких доведено, що вони не тільки злісно ухиляються від виконання планів хлібозаготівель, але й провадять пряму підривну роботу проти хлібозаготівель, - припустити позбавлення їх земельних наділів, в тім числі й садибної землі з виселенням цих господарств поза межі району, а найактивніших, що найбільше шкодять хлібозаготівлям, - поза межі області. В цій справі сільрада ухвалює постанову, що набирає чинності після затвердження від Райвиконкому, а в частині, що стосується виселення, - після затвердження від обласних органів. (Стосовно до п.6 постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 15 березня 1930 р. «Про порядок, як земельні громади мають укладати й виконувати договори про контрактацію с. г. продуктів», Зб. Зак. УСРР 1930 р. №8, арт. 89) 5. До господарств, що в них виявлено закопаний в ямах хліб, за навмисне псування хліба, що рівнозначно шкідництву, треба застосовувати суворі судові репресії. Найзлісніших слід виселювати поза межі району та області. 6. Органи Суду та Прокуратури повинні розглядати позачергово судові справи з хлібозаготівель і закінчувати судовий розгляд протягом 5-8 день з моменту порушення справи у виїзних сесіях Нарсудів на місці, безпосередньо в селі. Застосування судових репресій провадити диференційовано до окремих соціальних груп, застосовуючи особливо суворі заходи до злісних куркулів, спекулянтів-перекупників. кожну судову справу слід ретельно перевіряти. Судовий розгляд справ і ухвали суду треба супроводжувати широким розгортанням масової роботи (повідомлення на загальних і куткових зборах, висвітлення в районній та стінній газетах і т. інш.) та мобілізацією громадськості навколо цих прикладів, щоб посилити хлібозаготівлі. 7. Всім одноосібним господарствам, що ухиляються від виконання плану хлібозаготівель, треба негайно припинити відпуск промтоварів, аж до повного виконання ними хлібозаготівель. Списки таких одноосібників треба вивісити в крамницях сільОТ, держторгівлі й громадських організаціях села. Треба додатково пояснити всім одноосібникам – якщо не буде забезпечено сумлінну та акуратну здачу хліба, - всі товари з цих сіл буде перекинено до тих сіл, де одноосібники і колгоспники сумлінно виконують свої зобов’язання щодо хлібозаготівель. 8. В районах, де контрактацію не провадили, (райони технічних культур), і де плани хлібозаготівель прийнято порядком самозобов’язань, треба поруч широкої масової роботи застосовувати перелічені репресії такою ж мірою, як до контрактантів. Самозобов’язання слід розглядати так само, як і зобов’язання до контрактації. 9. Одночасно до одноосібних господарств, які ухиляються від своїх зобов’язань щодо здачі хліба, треба рішуче посилити роботу коло стягнення обов’язкових грошових платежів, як то сільгоспподаток, держстрахування, самообкладання, платежі з с.-г. кредиту тощо, застосовуючи в потрібних випадках заходи безспірного стягання. 10. Всі зазначені в цій інструкції заходи, запроваджувані зі всією твердістю до тих, що злісно ухиляються від здачі (продажу) хліба, і до тих, хто підриває хлібозаготівлі, не повинні, проте, набирати характеру масових огульних репресій, масових трусів та інш. Ці заходи треба застосовувати диференційовано до кожного окремого одноосібного господарства після ретельної перевірки справжнього стану, ураховуючи соціальне обличчя кожного, що його притягується до відповідальності,а також твердо переконавшись у тому, що притягенний має або мав змогу виконати наданий йому план хлібозаготівель. Всі ці заходи в кожному окремому випадку треба сполучати з широким розгортанням організаційно-масової роботи, мобілізуючи всі одноосібні господарства на якнайскоріше виконання плану хлібозаготівель, порівнюючи сумлінні господарства з господарствами такої ж спроможності злісних нездавачів, тощо. До організаційно-маосвої роботи серед одноосібників треба залучити колгоспний актив і широкі маси колгоспників, особливо з тих колгоспів, що вже виконали, або закінчують виконання плану хлібозаготівель. 11. Щоб рішуче подолати опір куркульських господарств хлібозаготівлям, в усіх випадках невиконання ними твердого завдання хлібоздачі, треба негайно застосувати найжорсткіші та найсуворіші з перелічених тут заходів, в тім числі продаж усього майна, арешт і виселення за межі області. Т. в. о. Керівничого Справ Ради народних комісарів УСРР – А. Блєр.
Додаток до протоколу № 91 засідання Політбюро ЦК КП(б)У О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ХЛЕБОЗАГОТОВОК (Постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 18.XI-1932 г.) I. О мобилизации рабочих коммунистов на хлебозаготовки 1. Считая дело хлебозаготовок в данных условиях важнейшей задачей всей не только сельской, но и городской партийной организации Украины, ЦК КП(б)У постановляет мобилизовать в помощь сельским организациям на срок до 1 января 1933 г. в помощь РПК решающих хлебозаготовительных районов 600 коммунистов рабочих из промышленных центров, имеющих опыт партийно-массовой работы и проявивших себя в выполнение ударно-политических кампаний как сознательные и стойкие большевики: в Харькове —140 чел., Донбассе —200, Днепропетровске —130, Одессе —70, Киеве —60 чел. 2. Предложить обкомам мобилизацию и отправку людей закончить в трехдневный срок. Мобилизованных направить бригадами в составе 3 — 4 чел. каждая в 40 — 50 решающих хлебозаготовительных районов по 2 —4 бригады на район для посылки в села, где кулацкий саботаж и неорганизованность партийной работы приняли наиболее острый характер. 3. Донецкому обкому из числа мобилизованных командировать в помощь Одесской обл. 80 чел. 4. Обязать ГПК и РПК под личную ответственность секретарей этих парткомитетов организовать на предприятиях тщательный отбор мобилизуемых и, в особенности, подбор руководителей бригад. Предложить обкомам тщательно проинструктировать мобилизуемых. II. О расстановке партсил и установлении отчетности и контроля по хлебозаготовительной работе В целях обеспечения правильной расстановки партийных сил, мобилизуемых для хлебозаготовок, и обеспечения должного партийного и советского контроля за работой местных органов и мобилизованных товарищей ЦК КП(б)У постановляет:
1. Обязать обкомы и райкомы систематически проверять расстановку партийных сил, мобилизованных для хлебозаготовок, дабы обеспечить на деле лучшими партийными силами важнейшие по хлебозаготовкам колхозы. В наиболее крупные колхозы, имеющие большой план хлебозаготовок, посылать бригады. В тех селах, где имеется более или менее значительное количество единоличных хозяйств, не выполнивших заданий по хлебозаготовкам, выделяется специальный уполномоченный по выполнению плана хлебозаготовок по индивидуальному сектору. Все мобилизованные (уполномоченные) по хлебозаготовкам должны находиться в установленном для них месте работы, не имея права отлучаться без разрешения на то РПК, если мобилизованы РПК, и без разрешения обкома и ЦК КП(б)У, если они мобилизованы обкомом или ЦК партии. 2. Уполномоченные, не справляющиеся с возложенными на них задачами, должны быть немедленно заменены более способными, подготовленными и преданными делу работниками. К тем из посланных на хлебозаготовки работникам, которые проявили не только неспособность, но и проявили явную расхлябанность и саботаж хлебозаготовок, применять суровые партийные и государственные репрессии. 3. ЦК обязывает обкомы раз в пятидневку кратко информировать ЦК о ходе хлебозаготовок, особо выделяя при этом важнейшие районы МТС. Райкомы должны давать такие же отчеты обкому и МТС и крупнейшим колхозам. Обкомы и райкомы обязать наладить действительное повседневное оперативное руководство всей работой по хлебозаготовкам. Работающие по хлебозаготовкам командированные ЦК члены ЦК и другие ответственные работники (см. список)2*, каждую декаду обязаны аккуратно присылать в ЦК информационные письма о ходе хлебозаготовок и о тех мероприятиях, которые осуществлены в районе за истекшую пятидневку. Кроме того, предложить агитмассотделу и оргинструкторскому до 5 декабря произвести проверку работы районных партийных и заготовительных организаций, а также всех посланных на хлебозаготовки по 20 районам (см. список2*). 4. Предложить ЦК ЛКСМУ разработать на основе данного постановления краткие предложения по повышению роли и участия комсомольских организаций в борьбе за усиление хлебозаготовок и внести в двухдневный срок на утверждение ЦК КП(б)У. 5. Взять под постоянный контроль ЦК работу 22 газет важнейших хлебозаготовительных районов (список прилагается).
III. О хлебозаготовках в колхозах О колхозных фондах В соответствии с указанием ЦК ВКП(б), что «Выполнение плана хлебозаготовок — первоочередная задача колхозов, совхозов, МТС и единоличников»185, ЦК КП(б)У особо указывает всем парторганизациям Украины на то, что полное выполнение плана хлебозаготовок колхозами и МТС является их основной обязанностью перед партией и рабочим классом, первоочередной задачей, которой должно быть подчинено выполнение всех других задач в колхозах и в том числе задач по созданию разного рода колхозных натуральных фондов: семенного, фуражного, продовольственного и других. В соответствии с этим ЦК КП(б)У указывает парторганизациям на следующее: 1. Задачей парторганизаций является полное окончание плана хлебозаготовок к 1 января и образование семенных фондов к 15 января. 2. Немедленно запретить какое-либо расходование всех натуральных фондов, созданных в колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, и организовать строжайшую проверку всех этих фондов, действительных их размеров, место их хранения, лиц, ответственных за их сохранность, взяв это дело под непосредственное руководство РИКов и РПК. 3. Предоставить право РИКам перечислять в фонд хлебозаготовок все натурофонды, созданные в колхозах, совершенно неудовлетворительно выполняющих планы хлебозаготовок. 4. В отношении семенных фондов допускать проведение в жизнь п. 3 только с предварительной санкции облисполкомов в отношении каждого отдельного колхоза. Проведению всех этих указаний о натурофондах ЦК КП(б)У придает исключительное значение и возлагает особую политическую ответственность за правильное проведение этих указаний в жизнь на областные партийные комитеты, в первую очередь на первых секретарей и председателей исполкомов.
О натуравансах и борьбе со злоупотреблениями в колхозах 1. Полностью прекратить с получением настоящей директивы выдачу каких-либо натуравансов во всех колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок. 2. В колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок и раздавших сверх установленных натуравансов хлеб в порядке общественного питания, дополнительной выдачи различного рода озадков186, последов, отходов и т.п., немедленно организовать возвращение незаконно розданного хлеба и обратить его на выполнение плана хлебозаготовок. Председателей правлений этих колхозов (как коммунистов, так и беспартийных) привлечь к строгой ответственности за растрату колхозного хлеба с изъятием неправильно выданного хлеба, в первую очередь у членов правлений колхозов и административно-служебного персонала (счетоводов, кладовщиков, полеводов и т.д.). 3. Во всех районах немедленно организовать изъятие от отдельных колхозников и единоличников хлеба, разворованного у колхозов и совхозов при уборке, при молотьбе, при перевозке, из амбаров и прочее, особо имея при этом в виду различного рода рвачей и лодырей, не имеющих трудодней, но имеющих запасы хлеба. При проведении этого мероприятия необходимо опереться на колхозников-передовиков в работе на поле, на молотьбе и во всей колхозной работе, не допуская применения массовых обысков у колхозников и единоличников. 4. В колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, в отношении колхозников, имеющих посевы зерна на приусадебных землях, полностью засчитать все полученное ими с приусадебных земель зерно в счет натуральной выдачи по трудодням с изъятием излишне выданного хлеба на выполнение плана хлебозаготовок. 5. В колхозах, допустивших разворовывание колхозного хлеба и злостно срывающих хлебозаготовки, применять натуральные штрафы в виде установления дополнительного задания по мясозаготовкам в размере 15-месячной нормы сдачи для данного колхоза мяса, как по обобществленному, так и индивидуальному скоту колхозника. Применение этого штрафа проводится райисполкомом с предварительного разрешения в каждом отдельном случае облисполкома. Причем райисполкомы устанавливают сроки взыскания и размеры штрафа для каждого колхоза (в пределах 15-месячной нормы мясосдачи) применительно к состоянию отдельных колхозов. Наложение штрафа не освобождает колхоз от полного выполнения установленного плана хлебозаготовок. В случае, если колхоз принял действительные меры к полному выполнению плана хлебозаготовок в установленный срок, штраф может быть отменен с предварительного разрешения облисполкома.
Организационные мероприятия по хлебозаготовительной работе 1. Предложить обкомам произвести проверку проведения в жизнь решения ЦК КП(б)У о назначении специальных контролеров при молотилках и создании троек при МТС, сельсоветах и райисполкомах и о результатах сообщить в ЦК КП(б)У не позднее 25 ноября. Кроме того, предложить обкомам обеспечить проведение переобмолота соломы, перевеивание половы и перечистку всяких отходов в тех колхозах, где имели место злоупотребления и бесхозяйственная постановка дела. 2. Предложить обкомам проверить проведение в жизнь постановления ЦК КП(б)У от 5 —6 ноября о назначении контролеров-уполномоченных Заготзерно при всех МТС, не выполнивших план хлебозаготовок и о результатах доложить ЦК КП(б)У не позднее 25 ноября. 3. Ввиду совершенно неудовлетворительного подбора счетоводов в колхозах, нередко являющихся явно антисоветскими элементами, злостно саботирующими хлебозаготовки, —обязать райпарткомы и райисполкомы произвести проверку кадров счетоводов в колхозах, неудовлетворительно выполняющих хлебозаготовки и в необходимых случаях райисполкомы должны предложить колхозам сменить счетоводов и представить на утверждение РИКа новых кандидатов. Привлекать к суду на основе декрета от 7 августа как расхитителей государственного и общественного имущества кладовщиков, бухгалтеров, счетоводов, завхозов и весовщиков, скрывающих хлеб от учета и составляющих ложные учетные данные в целях облегчения воровства и хищения и, тем самым, в целях срыва плана хлебозаготовок и других государственных обязательств. Обязать райпарткомы в двухдекадный срок представить в обкомы КП(б)У отчеты о принятых мерах во исполнение настоящего постановления. 4. В колхозах, выполнивших план хлебозаготовок, засыпавших семенные фонды, у которых есть еще возможность заготовлять хлеб, должна быть развернута массовая работа по перевыполнению плана с поощрением этих колхозов промтоварами (без дачи каких-либо новых твердых заданий в виде встречных планов). 5. ЦК предупреждает парторганизации о необходимости самого внимательного подхода к семьям красноармейцев как колхозников, так и единоличников при проведении всех вышеуказанных мероприятий. Репрессии к семьям красноармейцев как колхозников, так и единоличников применять в каждом отдельном случае лишь с особого постановления Райисполкома.
О мерах борьбы с кулацким влиянием в колхозах и в сельских парторганизациях В целях преодоления кулацкого сопротивления в выполнении планов хлебозаготовок ЦК КП(б)У постановляет: 1. Установить занесение на черную доску колхозов, особо злостно саботирующих сдачу хлеба по государственному плану. В отношении колхозов, занесенных на черную доску, провести следующие мероприятия: а) немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из соответствующих кооперативных лавок всех наличных товаров; б) полное прекращение колхозной торговли как для колхозов, колхозников, так и для единоличников; в) прекращение всякого рода кредитования и досрочное взыскание кредитов и других финансовых обязательств; г) проверку и очистку колхозов с изъятием контрреволюционных элементов — организаторов срыва хлебозаготовок; д) занесение отдельных колхозов на черную доску, а также предупреждение о занесении объявляется постановлением облисполкома. Обязать обкомы немедленно сообщить в ЦК о занесении на черную доску колхозов. 2. Ввиду того, что в ряде сельпарторганизаций, особенно в период хлебозаготовок, вскрылось смыкание целых групп коммунистов и отдельных руководителей партячеек с кулачеством, петлюровщиной и т.п., что на деле превращает такого рода коммунистов и парторганизации в агентуру классового врага и является наглядным доказательством полного отрыва этих ячеек и коммунистов от бедняцко-середняцких колхозных масс, ЦК и ЦКК КП(б)У постановляют немедленно произвести чистку ряда сельских парторганизаций, явно саботирующих выполнение плана хлебозаготовок и подрывающих доверие партии в рядах трудящихся. В целях укрепления сельских парторганизаций, поднятия боеспособности их рядов и мобилизации парторганизаций и широких трудящихся масс на выполнение стоящих перед партией задач (хозяйственное укрепление колхозов, выполнение плана хлебозаготовок, сева и т.д.), признать необходимым произвести чистку сельских парторганизаций следующих районов: Снегиревский и Фрунзовский Одесской области; Солонянский, Васильковский, Б.-Лепетихский Днепропетровской области.
Чистка должна освободить партию от людей, чуждых делу коммунизма, проводящих кулацкую политику, разложившихся, неспособных проводить политику партии в деревне; вычищенных выслать как политически опасных. Чистка должна помочь выдвижению новых кадров из числа наиболее преданных партии колхозников-ударников и сплотить вокруг партии широкие колхозные массы на борьбу за укрепление колхозов против кулака. 3. Подтвердить, что в районы и отдельные села (и без занесения их на черную доску), особенно неудовлетворительно выполняющие хлебозаготовки, должен прекращаться завоз и продажа всех, без исключения, промтоваров. Предложить обкомам систематически проверять результаты проведения этого мероприятия, чтобы на деле обеспечить этим путем усиление хлебозаготовок. IV. О хлебозаготовках у единоличников В дополнение к постановлению ЦК КП(б)У от 11 ноября 1932 г. и инструкции СНК 1. В отношении единоличников, злостно срывающих хлебосдачу (по контрактации или самообязательствам), применять натуральные штрафы в виде установления дополнительных заданий по мясозаготовкам в размере 15-месячной нормы сдачи мяса. Применение этого штрафа проводится сельсоветом с предварительного разрешения в каждом отдельном случае райисполкома. При этом сельсоветы устанавливают сроки взыскания и размер штрафа для каждого хозяйства (в пределах 15-месячной нормы мясосдачи и, соответственно, годичной нормы сдачи картофеля) применительно к состоянию и условиям отдельных хозяйств. Наложение штрафа не освобождает хозяйство от полного выполнения установленного хлебозаготовительного задания. В случае, если единоличник в установленный срок полностью выполнит свое задание по хлебу, штраф может быть отменен с предварительного разрешения райисполкома. В отдельных районах (по постановлению облисполкома) штраф может быть установлен картофелем в размере годичного плана данного хозяйства по картофелю. В исключительных случаях по специальному постановлению облисполкома размер штрафа может быть удвоен.
2. ЦК предупреждает все местные парторганизации и всех местных работников против подмены массовой работы в борьбе за хлеб голым администрированием и против придания штрафам массового характера. Задача натурального штрафа — обеспечение полного выполнения хлебозаготовительного плана. 3. Взыскать первоочередно в бесспорном порядке семенную и продовольственную ссуду, выданную единоличникам в отдельных районах через колхозы; во всех случаях, когда выданная единоличнику ссуда была погашена колхозом (например, в Винницкой обл.), засчитать взысканную с единоличников ссуду в план сдачи хлеба по соответствующему колхозу. 4. Организовать бригады из колхозных активистов колхозов (данного села или близлежащих), выполнивших план хлебосдачи, а также приближающихся к окончанию его, для содействия полному выполнению хлебозаготовительного задания по единоличному сектору. До 1 декабря организовать на Украине не менее 1100 таких бригад колхозников, в том числе по областям: Винница - 200 Киев - 300 Чернигов - 100 Харьков - 350 Одесса - 50 Днепропетровск - 50 Донбасс - 50 5. Единоличников, добросовестно выполнивших свои обязательства по хлебосдаче, в особенности досрочно, отмечать в постановлениях сельсоветов, комиссий содействия и т.п., включать в состав бригад по хлебозаготовкам, комиссий содействия и т.д. 6. В отношении кулаков-твердосдатчиков, не выполняющих заданий по хлебу —применять репрессии, предусмотренные ст. 58 Уголовного Кодекса в судебном или административном порядке. V. О хлебосдаче в совхозах 1. В соответствии с установленным окончательным планом хлебосдачи по Зернотресту Украины в 9800 тыс. пуд. утвердить предоставленную т. Бурковым разбивку планов по отдельным зерносовхозам и сроки их выполнения (см. приложение2*). ЦК КП(б)У напоминает решение ЦК ВКП(б) о персональной партийной и государственной ответственности директоров совхозов за выполнение плана хлебозаготовок: «Предупредить, что настоящий план хлебосдачи является окончательным, не подлежащим каким бы то ни было изменениям, а невыполнение его хотя бы в незначительной степени будет
рассматриваться как нарушение советского закона, влекущего кару как по партийной, так и по государственной линии». 2. Исходя из установленного ЦК КП(б)У окончательного срока выполнения плана хлебосдачи по Укрсемтресту и свеклотрестам Украины —15 декабря, предложить Киевскому, Харьковскому, Винницкому обкомам и директорам Киевского, Харьковского и Винницкого свеклотрестов, а также Укрсемтресту и соответствующим обкомам в 3-х дневный срок определить крайние сроки выполнения установленного плана хлебосдачи для каждого совхоза в отдельности и сообщить об этом ЦК КП(б)У и СНК УССР. 3. ЦК КП(б)У обязывает т. Буркова по зерносовхозам и директоров свеклотрестов представить не позже 25 ноября уточненные, проверенные расчеты на потребные семена для ярового посева по каждому совхозу. Вместе с тем, ЦК обязывает директоров совхозов под их личную ответственность обеспечить выделение и полную сохранность семенных фондов в количествах, обеспечивающих посевные планы, утвержденные союзным правительством, и предупреждает, что в случае какой-либо недосдачи выделенных семенных фондов за это несут строжайшую ответственность перед судом не только лица, непосредственно отвечающие за состояние складов и сохранность семян (кладовщики, заведующие складами, управляющие отделениями, замдиректора по производственной части), но и лично директора совхозов. В случае непринятия со стороны директоров совхозтрестов действенных мер к выделению и сохранности семенных фондов, директоров совхозтрестов привлекать к строжайшей партийной ответственности, вплоть до исключения из партии. Обязать т. Одинцова представить в ЦК КП(б)У и Совнарком не позже 1 декабря план обеспечения яровой посевной кампании по семеноводческому тресту. 4. Поручить Секретариату ЦК КП(б)У командировать для укрепления Укрзернотреста двух крепких партийных работников в качестве заместителей директора. Секретариату ЦК выделить в помощь директорам совхозов 10 ответственных товарищей на период до окончания хлебосдачи. 5. Обязать обкомы и директоров трестов каждые 5 дней специально информировать ЦК о ходе выполнения задания каждым совхозом. 6. Обязать обкомы обеспечить выполнение планов хлебосдачи по остальным совхозным системам не позднее 15
декабря, а также проверку наличия всяких фондов в этих совхозах с целью возможного получения дополнительных количеств хлеба, сверх установленных планом. Данные о выявленных дополнительных ресурсах в этих совхозах сообщить в ЦК не позже 1 декабря.
ПОСТАНОВА ПБ ЦК Й ПРЕЗИДІЇ ЦКК КПБ(У) з 21.XI (опитом) Постанови деяких РПК про чистку окремих партосередків. Дозволити чистку окремих осередків що засмічені опортуністичними елементами, які знаходяться під кунацьким впливом, саботують виконання пляну хлібозаготівель та підривають довірря партії в лавах трудящих – в кожному окремому випадкові, за спеціяльною постановою Обкому та Обл.КК з негайним повідомленням ЦКК. Запропонувати Обкомам переглянути всі постанови щодо чистки або розпуску партосередків.
СЕКРЕТНО НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ Секретарю Председателю О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области Постановление ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР от 14 декабря 1914 года Заслушав доклады секретаря обкома Западной обл. т. Румянцева, секретаря ЦК КП(б)У т. Косиора, секретаря Днепропетровского обкома т. Строганова, секретаря Северо-Кавказского крайкома т. Шеболдаева, ЦК ВКП(б) и СНК постановляют: 1. Обязать ЦК КП(б)У и Совнарком УССР, под личную ответственность т. Косиора и Чубаря, закончить полностью план заготовок зерновых и подсолнуха до конца января 1933 г. 2. Обязать Северо-Кавказский крайком и крайисполком, под личную ответственность т. Шеболдаева и Ларина, закончить полностью план заготовок зерновых к 10-15 января 1933 г., а подсолнуха к концу января. 3. Обязать обком и облисполком Западной обл., под личную ответственность т. Румянцева и Шелехеса, закончить полностью план заготовок зерновых к 1 января 1933 г. и план заготовок льна к 1 февраля 1933 г. 4. Ввиду того, что в результате крайне слабой работы и отсутствия революционной бдительности ряда местных парторганизаций Украины и Северного Кавказа, в значительной части их районов контрреволюционные элементы — кулаки, бывшие офицеры, петлюровцы, сторонники Кубанской Рады192 и проч. сумели проникнуть в колхозы в качестве председателей или влиятельных членов правления, счетоводов, кладовщиков, бригадиров у молотилки и т.д., сумели проникнуть в сельсоветы, земорганы, кооперацию и пытаются направить работу этих организаций против интересов пролетарского государства и политики партии, пытаются организовать контрреволюционное движение, саботаж хлебозаготовок, саботаж сева, — ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают ЦК КП(б)У, Севкавкрайком, СНК Украины и крайисполком Севкавкрайком решительно искоренить эти контрреволюционные элементы путем арестов, заключения в концлагерь на длительный срок, не останавливаясь перед применением высшей меры наказания к наиболее злостным из них. 5. ЦК и СНК указывают партийным и советским организациям Советского Союза, что злейшими врагами партии, рабочего класса и колхозного крестьянства являются саботажники хлебозаготовок с партбилетом в кармане, организующие обман государства, организующие двурушничество и провал заданий партии и правительства в угоду кулакам и прочим антисоветским элементам. По отношению к этим перерожденцам и врагам Советской власти и колхозов, все еще имеющим в кармане партбилет, ЦК и СНК обязывают применять суровые репрессии, осуждение на 5—10 лет заключения в концлагерь, а при известных условиях — расстрел. 6. ЦК и СНК отмечают, что вместо правильного большевистского проведения национальной политики в ряде районов Украины, украинизация проводилась механически, без учета конкретных особенностей каждого района, без тщательного подбора большевистских украинских кадров, что облегчило буржуазно-националистическим элементам, петлюровцам и проч. создание своих легальных прикрытий, своих контрреволюционных ячеек и организаций. 7. В особенности ЦК и СНК указывают Северо-Кавказскому крайкому и крайисполкому, что легкомысленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не большевистская «украинизация» почти половины районов Северного Кавказа при полном отсутствии контроля за украинизацией школы и печати со стороны краевых органов, дала легальную форму врагам Советской власти для организации сопротивления мероприятиям и заданиям Советской власти со стороны кулаков, офицерства, реэмигрантов-казаков, участников Кубанской Рады и т.д. В целях разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких элементов и их «партийных» и беспартийных прислужников, ЦК и СНК Советского Союза постановляют: а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из ст. Полтавской (Северный Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех жителей за исключением действительно преданных Советской власти и не замешанных в саботаже хлебозаготовок колхозников и единоличников
и заселить эту станицу добросовестными колхозниками-красноармейцами, работающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и скот выселяемых. Ответственность за проведение этого решения (пункт «а») возложить на т. Ягода, Гамарника (с заменой т. Булиным), Шеболдаева и Евдокимова. б) Арестованных изменников партии на Украине, как организаторов саботажа хлебозаготовок, бывших секретарей районов, председателей исполкома, заведующих райзу, председателей райколхозсоюзов, а именно: Ореховский район — Головина, Пригоду, Паламарчука, Ордельяна, Луценко; Балаклейский район — Хорешко, Ус, Фишмана; Носовский район — Яременко; Кобелякский район — Ляшенко; Больше-Токмакский район — Ленского, Косячеко, Дворника, Зыка, Долгова — предать суду, дав им от 5 до 10 лет заключения в концентрационных лагерях. в) Всех исключенных за саботаж хлебозаготовок и сева «коммунистов» выселять в северные области наравне с кулаками. г) Предложить ЦК КП(б)У и СНК Украины обратить серьезное внимание на правильное проведение украинизации, устранить механическое проведение ее, изгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы из партийных и советских организаций, тщательно подбирать и воспитывать украинские большевистские кадры, обеспечить систематическое партийное руководство и контроль за проведением украинизации. д) Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных органов «украинизированных» районов, а также все издающиеся газеты и журналы с украинского языка на русский язык, как более понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени перевести преподавание в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают крайком и крайисполком срочно проверить и улучшить состав работников школ в «украинизированных» районах. е) В отмену старого решения разрешить завоз товаров для украинской деревни и предоставить т. Косиору и Чубарю право приостановить снабжение товарами особо отстающих районов впредь до окончания ими хлебозаготовительного плана. Председатель СНК Союза ССР В. Молотов (Скрябин) Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин № П4751
СЕКРЕТАРЯМ РПК, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РВК, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОБКОМА В связи с отменой постановления ЦК КП(б)У от 18.XI-с.г. о колхозных фондах, предлагаем: 1. Во всех колхозах не выполнивших план хлебозаготовок в 5-ти дневный срок вывезти все без исключения наличные колхозные фонды, в том числе и семенной, в счет выполнения плана хлебозаготовок. 2. Всех оказывающих этому делу сопротивление, в том числе и коммунистов, арестовывать и предавать суду. 3. Предупредить всех председателей колхозов, что в случае ежели по истечению указанного срока будут обнаружены какие либо не вывезенные ими скрытые фонды, амбары и т.п. председатели, а также другие виновные в этом должностные лица будут привлечены к судебной ответственности и сурово покараны. 4. Обязать секретарей РПК, пред. РИК’а и уполномоченных Обкома в 24 часа вручить настоящее постановление председателям колхозов под расписку. КОСИОР 24.XII.32 СТРОГАНОВ АЛЕКСЕЕВ
Додаток до протоколу № 96 ПБ Обкомам и РПК Постановление ПБ ЦК КП(б)У от 29.XII-1932 г. До сих пор еще районные работники не поняли, что первоочередность хлебозаготовок в колхозах, не выполняющих своих обязательств перед государством, означает, что все имеющееся наличное зерно в этих колхозах, в том числе и так называемые семенные фонды, должно быть в первую очередь сдано в план хлебозаготовок. Именно поэтому ЦК ВКП(б) отменил решение ЦК КП(б)У от 18 ноября о невывозе семенных фондов, как решение, ослабляющее наши позиции в борьбе за хлеб. ЦК КП(б)У предлагает в отношении колхозов, не выполнивших план хлебозаготовок, немедленно на протяжении 5 — 6 дней вывезти все наличные фонды, в том числе так называемые семенные на выполнение плана хлебозаготовок. ЦК обязывает немедленно мобилизовать для этого все перевозочные средства, живую тягловую силу, автотранспорт и трактора. В однодневный срок дать твердый ежедневный наряд на поставку необходимого количества лошадей, в том числе и единоличниками. Всякую задержку в вывозе этих фондов ЦК будет рассматривать как саботаж хлебозаготовок со стороны районного руководства и примет соответствующие меры. СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(Б)У - С. КОСИОР
ХАРЬКОВ ЦК КП(Б)У – т. КОСИОРУ Сообщается постановление ЦК от 1-го января 1933 г.: «Предложить ЦК КП(б)У и СНК УССР широко оповестить через сельсоветы, колхозы, колхозников и трудящихся единоличников, что: а) те из них, которые добровольно сдают государству расхищенный и скрытый хлеб, не будут подвергаться репрессиям; б) в отношении колхозников, колхозов и единоличников упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб, будут применяться строжайшие меры взыскания, предусмотренные постановлением ЦИК’а и СНК СССР от 7-го августа 1932 г. (об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной социалистической собственности.) СЕКРЕТАРЬ ВКПб – И. СТАЛИН 1.1.1933
Надіслано на ознайомлення Член та анд. ПБ 2.01.1933 р. за № […] ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМУ УССР, ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЦК КП(б)У Всем обкомам и райкомам КП(б)У Совнарком и ЦК КП(б)У обязывают Областные и районные партийные комитеты, областные и районные Исполкомы широко оповестить через сельсоветы, колхозы, колхозников и трудящихся единоличников, что: а) те из них, которые добровольно сдают государству расхищенный и скрытый хлеб, не будут подвергаться репрессиям; б) в отношении колхозников, колхозов и единоличников упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб, будут применяться строжайшие меры взыскания, предусмотренные постановлением ЦИК’а и СНК СССР от 7-го августа 1932 г. (об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной социалистической собственности.) Для этого ЦК и Совнарком предлагают: 1. Немедленно созвать пленум сельских советов и совещания колхозного актива; 2. После этих пленумов и совещаний созвать общие собрания колхозников по каждому колхозу в отдельности и отдельно собрания трудящихся единоличников. На этих совещаниях, пленумах и общих собраниях колхозников и единоличников обсудить вопрос о выполнении колхозами и единоличниками хлебозаготовок, раз’яснить необходимость добровольной сдачи расхищенного и скрытого хлеба и от тех суровых мерах взыскания, которые будут применены в отношении упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб. [далее написано от руки] 3. В районных газетах широко освещать опыт отдельных тех сел и колхозов, где благодаря хорошо проведенной раз’яснительной работе удалось добиться выявления массовой добровольной
сдачи колхозниками и единоличниками укрытого расхищенного хлеба. Секретарь КП(б)У /Хатаевич/ Пред. СНК УССР /Чубарь/
Прот. ПБ №10/п. 10 от 23.I.1933 г. Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР в связи с массовым выездом крестьян за пределы Украины 1. Послать всем обкомам и облисполкомам следующую директиву (см. приложение). 2. Предложить Уполнаркомпути (т. Лаврищеву) и ЮЖОКТО ГПУ немедленно дать указания всем железнодорожным станциям о прекращении продажи билетов за пределы Украины крестьянам, не имеющим удостоверения РИКов о праве выезда или промышленных и строительных государственных организаций о том, что они завербованы на те или другие работы за пределами Украины.
ПРОТОКОЛ №-96 Заседания ПОЛИТБЮРО ЦК КП(б)У с участием т. Кагановича Л.М. от 29 декабря 1932 г. Присутствуют: Члены Политбюро ЦК: - тт. Балицкий, Косиор, Терехов, Хатаевич. Кандид. в чл. ПБ ЦК: - т. Шлихтер, т. Чернов 1. О распространении на Днепропетровскую область мер, принятых по отношению к Одесской области. 1. Выслать 700 семей с 20-25 сел основных отстающих районов. 2. тт. Карлсону и Реденсу организовать высылку на север злостных элементов и кулаков (без семей) в количестве 700 человек. 3. Составить список исключенных в количестве до 50 из партии для немедленной высылки в конц. лагерь. Просить ЦК ВКП утвердить это решение. 2. Об усилении репрессий к злостным несдатчикам хлеба единоличникам. Предложить Днепропетровскому и Харьковскому Обкомам в отношении злостных единоличников применить, на основании постановления СНК УССР от 11-го ноября 1932 г.,
распродажу всего их имущества, а также лишение полностью всей усадебной земли и всех построек. В отношении Харьковской области эту меру применить в отношении примерно 1000 хозяйств; по Днепропетровской области 500 хозяйств. 3. Вопросы хлебозаготовок а) Послать Обкомам и Райпаркомам КПбУ следующую директиву (см. приложение). б) дать указания как по партийной линии, так и по линии ГПУ о том, чтобы обратить серьезное внимание на раскрытие тайных складов и укрывательства разворованного хлеба по крупным и мелким городам, пристанционным пунктам и у некоторых железнодорожных служащих, являющихся сообщниками кулаков и саботажников.