Голодомор 1932–1933 років як інструмент політики деукраїнізації

Наукові статті

Розкрито взаємозв’язок згортання політики українізації, яка згодом переросла у політику деукраїнізації, та втілення у життя штучно організованого Голодомору 1932–1933 рр. Висвітлено національну спрямованість Голодомору у контексті інших репресивних заходів радянської влади. Проаналізовано причини і наслідки репресивних дій радянської влади, спрямованих на знищення національно налаштованої інтелігенції та селянства як основи української нації. За масштабами руйнівних наслідків голодомору та припинення політики українізації вони оцінюються як геноцид та етноцид українського народу.

 

Гілея: Науковий вісник. – К., 2013. – Випуск 74 (№7).

http://shron1.chtyvo.org.ua/Slobodian_Liliia/Holodomor_1932-1933_rokiv_iak_instrument_polityky_deukrainizatsii.pdf