Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і «чорна дошка»

Наукові статті

Папакін Г. «Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і «чорна дошка». – Український історичний журнал. – 2013. – №6. – C. 46 – 57.

 

Звертається увага на необхідність пошуку нових документів, що засвідчують роль ЦК ВКП(б) та особисто Й.Сталіна в підштовхуванні до запровадження заходів з адміністративно-репресивного тиску на селян у період Голодомору 1932–1933 рр. – режиму «чорної дошки». Названо дві таких директиви: із розв’язання терору на Кубані, якою користувався Л.Каґанович, і телеграма від 8 листопада 1932 р. з погрозою застосування аналогічних репресій в інших реґіонах СРСР, якщо низові керівники не досягнуть успіхів у хлібозаготівлях. Текст останньої відновлено із застосуванням герменевтичного інструментарію.

 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/107235/04-Papakin.pdf?sequence=1