Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

06.06.1933

COPY of a letter from Jerry, dated 6/6/33 received at Tzaneen 6/7/33

Dear (Israel),

Thanks for your letters etc.

I also received your letter about “Imme” in the third person. Thanks very much. Everything is noted.

Yes, “discretion is the better part of valour”; but at times I lost the former!.

To-day, I am also in a bad mood.

I shall not write much.

You note; I received your letter of the 9/5/33 yesterday, i.e. in far less than a month. London papers sometimes reaches me in 8 days. Leivi’s in 14-15 days. 

How wonderful fast my cables arrive!!...

I rarely saw their equal. And every word correct. Do you see how efficient Russians are in dispatching foreign telegrams. Local ones, from Moscow to Kharkov may take days and often not reach their destination at all!.

I live in a neighbourhood of thieves!! No amount of locks seem to help.

My razors are gone. Those I got [as] a present from the mountaineering crowd. 

I shall soon lose something more! I am quite used to the prospects. 

JERRY

06.06.1933

КОПІЯ листа від Джеррі від 6.06.33, отримано в Цаніні 7.06.33

Шановний (Ізраель),

Дякую за ваші листи тощо.

Я також отримав вашого листа про «Imme» від третьої особи. Дуже дякую. Все відмічено.

Так, «розсудливість — це краща частина доблесті»; але часом я втрачав її!.

Сьогодні у мене теж поганий настрій.

Я не буду багато писати.

Ви зауважте; Я отримав вашого листа від 09.05.33 вчора, тобто набагато менше ніж за місяць. Лондонські газети іноді надходять до мене за 8 днів. Лейві - через 14-15 днів.

Як чудово швидко приходять мої телеграми!!...

Я рідко бачив їх точними. А кожне слово правильним. Ви бачите, наскільки ефективно росіяни розсилають іноземні телеграми. Місцеві, від Москви до Харкова можуть йти кілька днів і часто взагалі не дійти до місця призначення!.

Я живу в районі злодіїв!! Здається, жодна кількість замків не допомагає.

Мої бритви зникли. Ті, які я отримав у подарунок від альпіністів.

Я скоро втрачу щось більше! Я досить звик до цієї думки.

Джеррі