Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

28.01.1933

COPY OF A LETTER RECEIVED FROM JERRY dated the 28/1/33 received at Tzaneen 2/3/33

My dear Israel,

Well, I was yesterday in Luganskaia Stanitza and spoke with my Boss on the Morse code. I refused to go in these cold days to “ANDAR” (?) bridge, however, urgently he may wish me to go. So he left me on the “Severnoi Donetz” bridge ½ klm. from the Luganskaia Stanitza, whereto I am off to-day. I have packed up all my things and am ready, awaiting the horses and sleigh.

It is very cold these days. To-day is Sunday and -22° C… You burn your nose and ears in two ticks. My journey yesterday to the Stanitza was in such a snow storm that I will not forget it in a hurry! There was no road visible and twice we got off the track and HELL!------

I will not tell you that now. I will just acknowledge from you two letters, letters to you from Leivi and from Aaron. Also a whole batch from others in Capetown and the Proceedings of the Society of S.A. Engineers 1931 (which I have already!) etc. 

I must write again and again to ask you all to stop sending money to Torgsin. I wrote and heard nothing about the £1.10.0. Beile sent and now I learn about £2.0.0. more you sent. 

I know Russian orderliness and workability and can assure you that I will get nothing. So please stop it. In general, food I can somehow manage like everyone else, especially as I buy no clothing. I shall experience no need for underwear and clothing for another year, I think, except perhaps a warm coat etc. 

Once again and I know best: Please, send nothing to Torgsin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! For God’s sake! Why do not you listen!!

I read all you and Beile say about my leaving and while agreeing in the main with you, consider it unwise to go to-day.

It is bitterly cold and I shall die of cold before I reach Europe, especially with boxes and boxes of books and instruments. 

I shall, therefore, never forget it, I can assure you, but will hang on a little more. Perhaps my work on the bridge at Luganskaia Stanitza will be better, perhaps, who knows?!!!!

Perhaps when you get this letter I shall be moving, or sailing, or, who knows????

Who can tell me, my fate in two months time.

Excuse scrawl.

I am sending you Beile’s letter.

JERRY

28.01.1933

КОПІЯ ЛИСТА, ОТРИМАНО ВІД ДЖЕРРІ 28/1/33, отримано в Цаніні 2/3/33

Мій дорогий Ізраелю,

Ну, я вчора був у Станиці Луганській і говорив зі своїм шефом азбукою Морзе. Я відмовився їхати в ці холодні дні на міст «АНДАР» (?), проте, можливо, він терміново накаже мене їхати. Тож він залишив мене на мосту «Сіверський Донець» ½ км від Станиці Луганської, куди я сьогодні їду. Я зібрав усі свої речі і готовий, чекаю коней і сани.

У ці дні дуже холодно. Сьогодні неділя і -22°С... Ти обпікаєш ніс і вуха за дві секунди. Моя вчорашня подорож до «Станиці» була в такій сніговій бурі, що я її не забуду! Дороги не було видно, ми двічі зійшли з дороги і ПЕКЛО!------

Я вам цього зараз не розповідатиму. Я тільки підтверджу отримання від вас двох листів, листи вам від Лейві та від Аарона. Також ціла партія від інших у Кейптауні та праці Товариства інженерів Південної Африки 1931 (які я вже маю!) тощо.

Я мушу писати знову і знову, щоб попросити всіх вас припинити надсилати гроші Торгсіну. Я написав і нічого не чув про £1.10.0. Бейль відправила, і тепер я дізнаюся про ще £2.0.0., які ви надіслали.

Я знаю російську впорядкованість і працездатність і можу вас запевнити, що нічого не отримаю. Тому,будь ласка, припиніть це. Загалом, їжу я якось знаходжу, як і всі, тим більше, що не купую одягу. Я думаю, що ще рік я не відчуватиму потреби в нижній білизні та одязі, за винятком, можливо, теплого пальта тощо.

Ще раз і мені краще знати: будь ласка, нічого не відправляйте Торгсіну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заради Бога! Чому ви не слухаєте!!

—---------------------------------------------------

Я читав все, що ви з Бейль кажете про мій від’їзд, і, погоджуючись в основному з вами, вважаю нерозумним їхати сьогодні.

Страшно холодно, і я помру від холоду, перш ніж досягну Європи, особливо з коробками та коробками з книгами та інструментами.

Тому я ніколи не забуду цього, я можу вас запевнити, але почекаю ще трохи. Можливо, моя робота на мосту в Станиці Луганській буде кращою, мабуть, хто знає?!!!!

Можливо, коли ти отримаєш цього листа, я їхатиму чи плистиму, чи, хто знає????

Хто мені скаже, яка моя доля через два місяці.

Вибачте почерк.

Я надсилаю вам листа Бейль.

ДЖЕРРІ