Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

21.07.1933

COPY OF A LETTER FROM JERRY dated the 21/7/33 received here 17/8/33

My dear (Israel),

There are no definite news that I can inform you to-day. 

Perturbations are taking place. In conformity with the new Soviet Law or rather “Ukaze” [edict or directive] about throwing all specialists out of the Moscow offices on to the line, -- several new engineers are coming out from Moscow. Great big lights! Many I know, of many I have heard, with all I would love to work.

To-day is my last “official” day in Russia and yet – will you believe me, I have yet made no decision.

The Chief Engineer here offers me to accept the post of “Chief of the Geordezy Group” (“NACHALNIK GEODESACHESKOI TRUPIE” (?)), where I could work in peace and quiet away from the worrying masses! But I do not want and shall tell him that. I love the noisy Russian peasants that swears and curses at every turn and though the work of mine now is harder, more nerve wracking, --- I prefer it.

To morrow, -- I shall decide. I shall give him my reply.

At the moment my head is sore. Desperately hot days lately.

JERRY.

21.07.1933

КОПІЯ ЛИСТА ДЖЕРРІ від 21/7/33, отримано тут 17/8/33

Мій дорогий (Ізраель),

Немає певних новин, які я можу вам повідомити сьогодні.

Відбуваються зміни. Відповідно до нового радянського закону, точніше «Указу» про кидання всіх спеціалістів з московських офісів на лінію, з Москви прибувають кілька нових інженерів. Великі світила! Багатьох я знаю, про багатьох чув, з усіма я б хотів працювати.

Сьогодні мій останній «офіційний» день у Росії, але – повірите, я все ще не прийняв рішення.

Головний інженер тут пропонує мені прийняти посаду «Начальника Групи Геодезії» («НАЧАЛЬНИК ГЕОДЕСАЧЕСКОЇ ТРУПИ» (?)), де я міг би працювати в тиші та спокої подалі від хвилюючих мас! Але я не хочу і скажу йому це. Я люблю галасливих російських селян, які лаються і проклинають на кожному кроці, і хоча моя робота зараз важча, більше нервова, --- мені вона більше подобається.

Завтра -- я маю вирішити. Я маю дати йому свою відповідь.

На даний момент у мене болить голова. Останнім часом надзвичайно спекотні дні.

ДЖЕРРІ.