Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

26.01.1933

COPY OF A LETTER FROM JERRY dated 26/1/33, received Tzaneen 2/3/33

___________________________________________________________________

My dear, 

Before me lies a telegram I got a few hours ago. It reads translated:

“Leave immediately Swatowo Aidarski bridge full supply warm clothing, bootwear one month. Telegraph day leaving Starovelsk. – Platinov.” [Platinov was Jerry’s manager]

So I have three written orders from my Chief and this telegram is the very latest.

 (1) Remain assistant here at Novosvetlovka. 

 (2) Accept immediate assistanceship at Stanitza.

 (3) Go to Bridge Aidar Starovelsk.

So there you are. Move at – 20% C [to] – 25% C. It is easier said than done.

Here I cannot remain for many reasons. I am not in the mood to explain. To Aidar I promised to go, but now, I do not want. It is cold; 60 miles from a Railway. There is a great delay and we can expect floods in 6 weeks time. Why should get involved.?. 

My things will be here and I with a trunk will go away. I know Russia by now.------ I get my information not  from Pravda. I do not read it. Too much bluff.

Damn if I know what to do?!....... In general I fear to move to-day. I shall be dead on these stations. Before the end of this snow storms and snowdrifts the train service will be appalling and trains to-day come late 6-12 hours or are completely removed(?). 

And none seems to know how trains run and none feels “inclined” (?) to tell you.

I have never see[n] so many unobliging people in all my life!!!.---------

I shall write later!

JERRY.

ISRAEL ADDS:

I have also received several Moscow Daily News from Jerry. I have no time as yet to read these precious news, just at present. 

Shall, however, send these up in due course.

26.01.1933

КОПІЯ ЛИСТА ВІД ДЖЕРРІ від 26/1/33, отримано в Цанині 2/3/33

___________________________________________________________________

Дорогий,

Переді мною лежить телеграма, яку я отримав кілька годин тому. У перекладі написано:

«Негайно покиньте Сватово-Айдарський міст, повне забезпечення теплим одягом, взуттям один місяць. Телеграфуй день від'їзду зі Старов[б]ельська. – Платінов». [Платінов був менеджером Джеррі]

Тож у мене є три письмові накази від мого начальника, і ця телеграма найновіша.

 (1) Залишайтеся помічником тут, в Новосвітловці.

 (2) Прийміть негайний клич на допомогу в Станиці.

 (3) Їдьте на міст Айдар-Старов[б]ельськ.

Ось такі справи. Перейти з – 20% C [до] – 25% C. Це легше сказати, ніж зробити.

Тут я не можу залишатися з багатьох причин. Я не в настрої пояснювати. До Айдара я обіцяв поїхати, але зараз не хочу. Холодно; 60 миль від залізниці. Велика затримка, і ми можемо очікувати повені через 6 тижнів. Навіщо в це встрявати?.

Мої речі будуть тут, а я з дорожньою скринею поїду. Я вже знаю Росію.------ Я беру інформацію не з «Правди». Я це не читаю. Забагато блефу.

Блін, якби я знав, що робити?!....... Взагалі я сьогодні боюся рухатися. Я подохну на цих станціях. До закінчення цих снігових бур та заметів рух поїздів буде жахливим, і сьогодні потяги приходять із запізненням на 6-12 годин або повністю скасовуються (?).

І, здається, ніхто не знає, як ходять потяги, і ніхто не «схильний» (?) сказати вам.

Я ніколи в житті не бачив такої кількості бузпечних людей!!!.---------

Напишу пізніше!

ДЖЕРІ.

ІЗРАЕЛЬ ДОДАЄ:

Я також отримав кілька “Moscow Daily News” від Джеррі. У мене поки що немає часу читати ці дорогоцінні новини, просто зараз.

Однак надішлю їх своєчасно.