Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

28.02.1933

From I.Berman

Box 17

P.O.Tzaneen

Northern Transvaal

Union of  S.Africa

28/2/33

Dear Mr Fortes,

I am sending you up several letters received from  Jerry, 4 letters received this week, the latest of these is dated the 25th of January 1933, also an old one to Sister, received here at the beginning of this  month. I omitted to enclose same in my last week’s letters.

I further enclose a copy of a letter of mine to him, posted air mail.

These speak for themselves.

I do not know if I have enclosed a copy of my letter to Jerry last week for your perusal.

The position to-day is, that Jerry must leave the USSR without any qualifications, and must not try to renew even his Visa.

At present, he is ICE BOUND, but with the drawing nearer of Spring, he must leave the country.

That much is --- clear.

Please treat all these letters in confidence, as requested previously in my letter of last week.

It is because I realise that Jerry cannot keep up that enormous correspondence with all his friends, that I have started sending you copies of his letters to me, and others.

His method is this in writing. He writes to me or Sister and I type several copies out of his original letters and I distribute these carbon copies accordingly to everyone respectively, without the loss of a single mail.

I have arranged for a box of Grapes to be sent to you, at last. I trust it will arrive in good condition.

Kind regards to Mrs Fortes.

Yours sincerely

 

Israel [signature]

28.02.1933

Від І.Бермана

Ящик 17

P.O.Цанін

Північний Трансвааль

Союз Південної Африки

28/2/33

Шановний містер Фортес,

Я надсилаю вам кілька листів, отриманих від Джеррі, 4 листи, отримані цього тижня, останній з них датований 25 січня 1933 року, також старий лист до сестри, отриманий тут на початку цього місяця. Я випустив прикріпити ці ж листи у відправці минулого тижня.

Далі додаю копію мого листа до нього, надісланого авіапоштою.

Ці листи говорять самі за себе.

Я не знаю, чи додав я копію мого листа до Джеррі минулого тижня для вашого ознайомлення.

Сьогодні становище таке, що Джеррі повинен залишити СРСР без будь-яких кваліфікацій, і не повинен навіть намагатися подовжити візу.

На даний момент він СКОВАНИЙ ЛЬОДОМ, але з наближенням весни він повинен покинути країну.

Це – зрозуміло.

Будь ласка, тримай всі ці листи в таємниці, як сказано раніше в моєму листі минулого тижня.

Саме тому, що я розумію, що Джеррі не може підтримувати це величезне листування з усіма своїми друзями, я почав надсилати вам копії його листів до мене та інших.

Його тактика письмова. Він пише мені або сестрі і я видруковую кілька копій з його оригінальних листів, і я розповсюджую ці чорнильні копії відповідно кожному, без пропуску жодного листа.

Я домовився, щоб вам нарешті надіслали коробку винограду. Я вірю, що він прийде в хорошому стані.

Висловлюйте повагу місіс Фортес.

Щиро Ваш

Ізраель [підпис]