Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

30.05.1933

Gorod Gorki

Kanarino

Mostotrest

Berman

30/5/33

My dear Meyer,

Thanks very much for your letter and the photographs. I sent the letter to my people in Africa and would ask you to send them down the negatives too (Address Berman. Tzaneen. Transvaal.)

It will interest you to know that I received all your papers, conservative, humorist and what not. In one word, nothing apparently is held up.

Local people look with greed on my huge foreign press and envy my being able to read and know the “other side of the picture”. That is sometimes comical, for I need only take out a foreign paper and like flies people come around! At times even pathetic!

I want to ask you a favour. Certain people are getting interested in the newly proposed dam over the Volga founded on gigantic cassons. They wish to draw me into the show.

These people have asked me to find out whether it is possible to get some literature on that subject in Berlin. After searching I found that certain periodicals contain details on such work. These I am enclosing.

I shall be obliged to you if you could find out whether they are available and their cost and let me know.

Am sorry to worry you, but what can one do?

Regards Sonia

[signature]

30.05.1933

Город Горькій

Канаріно

Мостотрест

Берман

30/5/33

Дорогий Мейєр,

Щиро дякую за ваш лист та фотографії. Я надіслав листа своїм в Африці і попросив би вас також надіслати негативи (Адреса Бермана. Цанін. Трансваал.)

Вам буде цікаво дізнатися, що я отримав усі ваші газети, консервативні, гумористичні і ні. Одним словом, мабуть, нічого не затримують.

Місцеві жителі з жадібністю дивляться на мою величезну іноземну пресу і заздрять мені, що я можу читати та знати “іншу сторону картини”. Іноді це смішно, бо мені потрібно лише вийняти іноземну газету, і, як мухи, люди злітаються навколо! Часом навіть жалюгідно!

Я хочу попросити вас про послугу. Деяких людей цікавить нова запроєктована гребля над Волгою, заснована на гігантських кассонах. Вони хочуть залучити мене.

Ці люди попросили мене дізнатися, чи можна отримати літературу на цю тему в Берліні. Після пошуку я виявив, що певні періодичні видання містять деталі про таку роботу. Їх я додаю.

Я буду вам зобов'язаний, якщо ви зможете дізнатися, чи є вони в наявності та їх вартість, і дайте мені знати.

Вибачте, що турбую вас, але що поробиш?

Повага Соні

[підпис]