Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

19.01.1933

COPY OF A LETTER FROM JERRY dated 19/1/33 received at Tzaneen 23/2/33

____________________________________________________________________

Novosvetlovka 19/1/33

My dearest Israel,

I must write to you again, I simply must.

It is 4 in the morning of the 20th of January. Four times I went to bed and could not sleep. I sat up, read, thought, thought and even------

I am writing. Perhaps this will help.

I wish morning will break. ------

I shall see you soon, no doubt.

X

I just cried like a baby!!!!! -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My successor has arrived to-day and I want over the works with him. In a few days’ time I shall leave this “happy kingdom” over to him.---------------

Sounds simple, indeed………………

But oh, Israel, !!...... To leave my dear fellow workers with whom I suffered for three months. To leave when things expand and will continue doing so all the time……

Little, very little did I know months and months ago how sorry and sick I would be to leave and hand over responsibility to the other man--- --- --- --- How I craved to be given a [chance] to [breathe] freely, without that crushing responsibility. -----

And now.----------

Here complications begin. I now learnt how many enemies I really had. What a wild beast my very “assistant” was.---------

That scene is becoming menacing.----- Various accusations begin. I may land in Jail or be sent out of the country. For all my honesty of purpose and keenness in my work……

My word of honour. My very word of honour, dear, Israel!. ………----------

I shall not be long here I fear.-----

How pathetic was the scene of my bidding farewell to the men today!!!!!........ It renders my heart.-------

I would love to tell you more. I would love to tell you and tell you and tell and tell and tell and tell and then fall asleep and rise no more.

JERRY

19.01.1933

КОПІЯ ЛИСТА ДЖЕРРІ датовано 19.01.33, отримано в Цаніні 23.02.33

____________________________________________________________________

Новосвітлівка 19/1/33

Мій найдорожчий Ізраелю,

Я мушу написати тобі ще раз, я просто повинен.

20 січня 4 година ранку. Чотири рази я лягав спати і не міг заснути. Я встав, читав, думав, думав і навіть-----

Я пишу. Можливо, це допоможе.

Бажаю, щоб почало світати. ------

Я побачу вас незабаром, без сумніву.

Х

Я просто плакав, як дитина!!!!! -------------------------------------------------- ------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------

Сьогодні прийшов мій наступник, і я хочу закінчити з ним роботи. Через кілька днів я залишу це «щасливе королівство» йому.--------------

Звучить просто насправді………………

Але о, Ізраель, !!...... Залишити моїх дорогих працівників, з якими я страждав три місяці. Піти, коли ситуація поширюється, і буде продовжувати це робити весь час……

Мало, дуже мало я знав кілька місяців тому про те, як мені буде шкода та як мені буде тяжко поїхати й передати відповідальність іншій людині--- --- --- --- Як я прагнув отримати [шанс] [дихати] вільно, без цієї нищівної відповідальності. -----

І зараз.----------

Тут починаються ускладнення. Тепер я дізнався, скільки в мене насправді ворогів. Яким диким звіром був навіть мій «помічник».---------

Це місце стає загрозливим.----- Починаються різні звинувачення. Я можу потрапити у в’язницю або бути висланим за межі країни. Попри всю мою щиросердність цілі та наполегливість у моїй роботі....

Моє слово честі. Моє слово честі, дорогий Ізраелю!.

………----------

Боюся, я тут недовго буду.-----

Якою щемкою була сцена мого сьогоднішнього прощання з людьми!!!!!........ Це рве моє серце.-------

Я хотів би розповісти вам більше. Я хотів би розповідати вам і розповідати, і розповідати, і розповідати, і розповідати, і розповідати, а потім заснути і більше не прокидатися.

ДЖЕРРІ