Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

23.03.1933

TZANEEN 23/3/33

My dear Sister,

I have this afternoon received a further cable from Jerry, dated Lugansk 23d (to-days date) handed in there at 12. 5.p.m. received at Tzaneen at 3.5 p.m. i.e. it came through in 3 hours, apparently from Lugansk, via Johannesburg.

It is reading:

“FURTHER VIZA EXTENSION GRANTED AWAITING NEWS TRANSFER NOTH.”

JERRY.

Now you will see that the last word is MUTILATED. It either means “NORTH” or “NOTE”. I am inclined to think it is NORTH, for then it fits in geographically, for Nijni-Novgorod is very much “North” from Lugansk. I had this cable repeated as far as far as Capetown, but the “mutilation” could not be traced to enlighten anyone further. To waste money on it further, is not worth it.

I did not wire to you the contents of this cable, as in any case it is not of importance, and no new arrangement in his plans have been altered, from what you know.

I take that the reason why he cabled, are following:

(1) Either there was some alteration in his arrangements since he cabled last, as going to Nijni-Novgorod, and which will appear in his letters since written. These letters will throw light on any other arrangements contemplated after that sending the first cable. This last cable advises that he is definitely going North.

 (2) Or, he cabled again, that his Visa was now officially granted extension, and in case of our non receipt of the first cable repeats it again, and at the same time states that he still at Lugansk, AWAITING NEWS OF HIS TRANSFER NORTH.

In other words he is still ”loafing” at Lugansk, for as we have know the Russian [Bureaucracy] in the past, they are not too efficient by a long stretch of imagination, and he may be waiting for his transfer and the arrangements connected therewith for a good many weeks to come yet. Added to that, there maybe weeks and weeks connected with his travelling and the waiting there before he gets fixed up at his new job at Nijni. So taking it all in consideration, month will elapse before Jerry will be doing a stroke of work at his new destination, and letters of his inactivity and the misery connected therewith, may soon start arriving, after the excitement of sight seeing (if any) is over. On the other  hand, a “REST” may be welcome, and as he has no more LOVE left for the “people”, or “their cause” it may be welcome.

There is one passage in his letter, that is far from clear to me, it says:

“DO NOT ASK ME WHY I DO NOT LEAVE AT ONCE. I CANNOT ANSWER YOU THAT.”

This passage is “BAFFLING” me for I do not understand it. Especially as earlier in his letter, he states:

“I AM AFRAID I SHALL HAVE TO GO HOME. AND NOW I FEEL THAT EVEN WORK OUTSIDE MY PROFESSION BUT IN A “FREER” ATMOSPHERE, COULD BE ACCEPTABLE”.

His long letter this week, comprising 3 and half close type matter on foolscap contains  very interesting reading. He is certainly quite clear about the issue, and there is no necessity to clear anything further up. 

I enclose the original cable.

Kind regards.

Israel [signature]

23.03.1933

ЦАНІН 23/3/33

Моя дорога сестро,

Сьогодні вдень я отримав від Джеррі ще одну телеграму, датовану Луганськом 23-го дня (сьогоднішня дата), передана туди о 12:05, отримано в Цаніні о 15:05. Тобто вона прийшла через 3 години, очевидно, з Луганська, через Йоганнесбург.

Там сказано:

"ПОДОВЖЕННЯ ВІЗИ НАДАНО ЧЕКАЮ НОВИН ПЕРЕМІЩАЮТЬ (на) ПІНІЧ".

ДЖЕРРІ

Тепер ви бачите, що останнє слово викривлено. Тут або "NORTH" (північ) або "NOTE" (записка). Я схильний вважати, що це ПІВНІЧ, бо тоді це географічно вписується, оскільки Нижній-Новгород дуже "на північ" від Луганська. Я повторював про себе цю телеграму аж до Кейптауна, але осяяння щодо «перекручування» не прийшло. Витрачати на це додаткові гроші не варто.

Я не надсилав вам зміст цієї телеграми, оскільки в будь-якому випадку це не має значення, і жодна нова домовленість у його планах не була змінена, від того, що вам відомо.

Я вважаю, що причини того, чому він телеграфував, наступні:

 (1) Або в його домовленностях відбулися якісь зміни з часу останньої телеграми з дороги до Нижнього Новгорода, і які з’являться у його листах від тоді. Ці листи проллють світло на будь-які інші домовленості, передбачені після цього, від часу першої телеграми. Ця остання телеграма повідомляє, що він точно їде на північ.

 (2) Або він знову повідомляє про те, що тепер його візі офіційно надано подовження, і у разі, якщо ми не отримаємо першу телеграму, повторює її, і водночас заявляє, що він все ще перебуває у Луганську, ЧЕКАЄ НОВИНИ ПРО СВІЙ ПЕРЕВІД НА ПІВНІЧ.

Іншими словами, він все ще "байдикує" в Луганську, оскільки ми уже стикалися з російською бюрократією, вони не надто ефективні навіть у найрайдужніших мріях, і він, можливо, чекатиме свого переведення та домовленостей, пов'язаних з цим, ще багато тижнів. До того ж, можливо, тижні і тижні пройдуть у дорозі та очікуванні там, перш ніж він влаштується на новій роботі в Нижньому. Тож враховуючи все це, пройде місяць, перш ніж Джеррі почне працювати на своєму новому місці призначення, і листи про його бездіяльність та нещастя, пов’язані з цим, незабаром можуть почати надходити, коли він пройдеться по всіх туристичних пам’ятках (якщо такі є). З іншого боку, "ВІДПОЧИНОК", може, і було б добре, оскільки у нього більше немає ЛЮБОВІ до "людей" або "їхніх справ", то це може бути добре.

У його листі є один уривок, який мені зовсім не зрозумілий, він говорить:

«НЕ ПИТАЙ У МЕНЕ, ЧОМУ Я НЕ ПОЇХАВ ОДРАЗУ. Я НЕ МОЖУ ВІДПОВІСТИ НА ЦЕ”.

Цей уривок мене "БЕНТЕЖИТЬ", тому що я його не розумію. Особливо, коли раніше у своєму листі, він зазначає:

«БОЮСЬ, МЕНІ ТРЕБА ПОЇХАТИ ДОДОМУ. І ЗАРАЗ Я ВІДЧУВАЮ, ЩО НАВІТЬ РОБОТА ПОЗА МОЄЮ СФЕРОЮ, АЛЕ В «ВІЛЬНІЙ» АТМОСФЕРІ, МОЖЕ БУТИ ДОПУСТИМОЮ».

Його довгий лист цього тижня, що містить 3 з половиною дрібносписаних аркушів, містить дуже цікаву інформацію. Він, звичайно, цілком певний у цих питаннях, і немає необхідності щось уточнювати далі.

Додаю оригінал телеграми.

З повагою.

Ізраель