Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

16.07.1933

16/VII/33

My dear Leivi,

The accident we have had a few days ago is almost forgotten in the turmoil of new work and effort. And so, too, is the earlier one.

A few men are arrested and in due course will a “people`s” (?) court be held!

We all are at work again. Toiling hard, tho` knowing only too well – merely party fanatics don`t – that by the 1st of October we shall not finish the giant bridge. We have no material and only 30% of the required labour. (who would work under our conditions. Not even the worst. I shall tell you a thing now:

My immediate superior - the “prorab” gets 425 roubles a month. I get as you know 400 roubles. He has a wife and two children, one of whom is an infant 14 month old. His monthly deductions are 80 roubles (income tax, loan subscription, culture deductions etc). That leaves 345 roubles. He buys daily one litre of milk for his child, that 2p50 or 3 руб i.e 80 roubles a month. That leaves 265. The Stolovia wherein he alone gets one daily meal of two courses (soup + kasha) charges 1p50 – 2p50 a day. That leaves 200 roubles a month. His “паек” that he gets in a centralized way is merely 800 gr bread for self + 1 klg for his family. The rest, as all here, must be bought at the market at market prices. Can you imagine how four people live?? – And that is a man of high position and responsibilities, who get a good specialist`s wage. And what of the workman who gets not 425, but only 130-180 roubles a month in all? [Or] the clerk, that gets 175-250 roubles and the inspector with his 220-260 a month? –

I am the happiest of workers here for to me all this “beautiful” description does not apply. I am drawing, true, only 400 roubles a month, but I draw my foodstaffs from the foreigners` store. Milk there is 1 rouble a litre; butter 7 roubles a litre and not 50 as on the market; sugar 2 roubles a klg and not 70 roubles etc etc etc. My 400 roubles plus the store equals 4000 roubles without the store.

This desperate food problem in Russia, which shows no promise of improving ever at all, is driving me crazy and creating a feeling of despair and antagonism of the entire show. It is horrible to see people [around] half [starving] and talk of shock brigades and planning and all good things. –

The[re] are many more things that could be told, of my lonely personal life, of the busy work and of my quarrels here and there, where and whenever I see injustice as cruel as never before. –

I have still to find the land of justice [and] fairness. I have still to find the ideal! – Will it be ever found in my lifetime?

Jerry

16.07.1933

16/VII/33

Мій дорогий Лейві,

Нещасний випадок, який ми мали кілька днів тому, майже забутий у метушні нової роботи та зусиль. І так само - більш ранній.

Кілька осіб заарештовано, і з часом відбудеться «народний» (?) суд!

Ми всі знову на роботі. Гаруючи як навіжені, знаючи, занадто добре - тільки фанатики партії не розуміють - що до 1 жовтня ми не закінчимо гігантський міст. У нас немає матеріалу і лише 30% необхідної робочої сили. (хто б працював за наших умов. Навіть не найгірших. Зараз я вам скажу щось:

Мій безпосередній начальник - “прораб” отримує 425 рублів на місяць. Я отримую, як ви знаєте, 400 рублів. У нього є дружина та двоє дітей, один з яких - немовля 14 місяців. Його щомісячні відрахування становлять 80 рублів (податок на прибуток, передплату за кредит, культурні відрахування тощо). Це залишає 345 рублів. Він щодня купує для своєї дитини один літр молока, тобто 2 рублі 50 чи 3 рублі, тобто 80 рублів на місяць. Це залишає 265. Столовая, в якій він один отримує один щоденний прийом їжі з двох страв (суп + каша), стягує 1.50 – 2.50 рубля на день. Це залишає 200 рублів на місяць. Його "паек", який він отримує централізовано, - це всього лише 800 г хліба для себе + 1 кг для його родини. Решту, як і все тут, потрібно купувати на ринку за ринковими цінами. Уявляєте, як живуть чотири людини ?? - І це людина з високим становищем та відповідальністю, яка отримує хорошу заробітну плату фахівця. А що з робітником, який отримує не 425, а всього 130-180 рублів на місяць? [Або] секретар, який отримує 175-250 рублів, чи інспектор зі своїми 220-260 на місяць? –

Я найщасливіший працівник тут, бо до мене цей «красивий» опис не відноситься. Я маю, правда, лише 400 рублів на місяць, але я забираю свої продукти харчування з магазину іноземців. Молоко там є 1 рубль за літр; вершкове масло 7 рублів за літр, а не 50, як на ринку; цукор 2 рублі за кг, а не 70 рублів і т.д. тощо. Мої 400 рублів з магазином дорівнюють 4000 рублям без магазину.

Ця відчайдушна проблема з їжею в Росії, яка не обіцяє жодного покращення, взагалі зводить мене з розуму і створює відчуття відчаю та ворожості всьому цьому спектаклю. Жахливо бачити людей [навколо] наполовину [голодуючими] і говорити про ударні бригади, планування та все хороше. -

Ще багато речей, які можна було б розповісти про моє самотнє особисте життя, про напружену роботу і про мої сварки тут і там, де і коли я бачу несправедливість такою жорстокою, як ніколи раніше. -

Мені ще належить знайти країну справедливості [і] правди. Мені ще треба знайти ідеал! - Чи знайдеться він коли-небудь у відрізку мого життя?

Джеррі