Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

08.09.1933

COPY OF A LETTER FROM JERRY. Dated 8/9/33 received at Tzaneen

19/10/33

My dear,

It is very long ago that I last wrote to you at length. 

I sent you a few cables allaying your possible anxiety.

Have been working shocking hours, from 6 in the morning to midnight, without “Sundays” and “Week ends”.

At last I fell ill. – malaria, Influenza or just a cold, I do not know. I am writing lying in bed, the second day.

In Russia medical treatment as such does not exist. In this respect, that of medical treatment that remains is a farce of the first magnitude. It would be unbelievable to you.

I would love to tell you a few characteristic incidents. But cannot. My head is sore and aching.  Shall do it at a later date.

JERRY.

 

COPY OF A NOTHER LETTER FROM JERRY. Dated the 9/9/33 received at  Tzaneen 19/10/33

 

My dear (Israel),

I am sitting up and writing you a few lines.

Have just undergone Soviet medical treatment! And got so disgusted and frightened that I decided to leave Russia before getting ill again.!.. An assistant Doctor visited me, looked at me, nodded, told me to stay in bed and left. It is good that I have quinine from home, so I started curing myself!-

Every practitioner has his “norm”, his 130 cases a day to get through and then gets his ration of bread  (600 grms) and 300 roubles monthly!. It is of very little interest to him whether the patient gets well or dies. In any case, none know! – None knows who lives or dies and who the Doctor, if any, was!—There is a [frightful]  dearth of quinine in Soviet Russia to-day and Malaria is especially rampant in Gorki. There are many swamps near, the Oka and the Volga. So patients are given half the required quantity of quinine. In spite of this there days ago at the entrance of our Stolovia [works canteen] some “Official” handed to every man and woman one powder of quinine to be taken in there and then before all!!!.. This was done to prevent speculation and sale in medicines! And so all healthy people (about 120) took the powder whether  it  was good  for them or not! Thus when a man really needs quinine he cannot get because those healthy people were forged to take same!

Here is Democracy ran wild---- Equality!!---------

If well, then all must be well. If ill, then everyone must take medicine.-----

JERRY.

A FEW MORE LINES FROM JERRY ON SAME LETTER.  Date 17/9/33

I am quite alright. Sent you several wires.

JERRY.

A FEW MORE LINES undated.

A few interesting photographs of our bridge.  That which you see is my work. 

JERRY.

08.09.1933

КОПІЯ ЛИСТА ВІД ДЖЕРІ. Від 09.08.33 отримано в Цаніні 19.10.33

Любий,

Дуже давно я востаннє писав вам багато.

Я надіслав вам кілька телеграм, щоб послабити вашу можливу тривогу.

Працювали в додаткові години, з 6 ранку до півночі, без «неділь» та «вихідних».

Нарешті я захворів. – малярія, грип чи просто застуда, не знаю. Пишу лежачи в ліжку, другий день.

У Росії лікування як такого не існує. У цьому відношенні лікування, яке залишається, є фарсом першої величини. Для вас це було б неймовірно.

Я хотів би розповісти вам кілька характерних випадків. Але не можна. Голова болить і болить. Зробимо це пізніше.

ДЖЕРРІ

КОПІЯ ІНШОГО ЛИСТА ВІД ДЖЕРІ. Датовано 9/9/33, отримана в Tzaneen 19/10/33

Мій дорогий (Ізраель),

Я сів, щоб написати тобі кілька рядків.

Щойно пройшли радянське лікування! І так мені огидно і налякався, що вирішив покинути Росію, перш ніж знову захворіти.!.. До мене завітав помічник лікаря, подивився на мене, кивнув, сказав, щоб я залишався в ліжку і пішов. Добре, що у мене з дому є хінін, я почав лікуватися!-

Кожен практикуючий має свою «норму», свої 130 паціентів на день, щоб пройти, а потім отримує свій пайок хліба (600 грам) і 300 рублів на місяць!. Його дуже мало цікавить, чи одужає пацієнт, чи помре. У всякому разі, на все божа воля! – Ніхто не знає, хто живий чи помре, і хто його Лікар, якщо такий був! – Сьогодні в Радянській Росії [жахливий] брак хініну, а малярія особливо лютує в Горьком. Поруч багато боліт, Ока і Волга. Тому пацієнтам дають половину необхідної кількості хініну. Незважаючи на це, кілька днів тому біля входу в нашу «Столову» якийсь «чиновник» передавав кожному чоловікові та жінці по одному порошку хініну, щоб прийняти перед їжею!!!.. Це було зроблено, щоб не допустити. спекуляція та продаж ліків! І так усі здорові люди (близько 120) приймали порошок незалежно від того, корисний він для них чи ні! Таким чином, коли людині дійсно потрібен хінін, він не може отримати, тому що ці здорові люди змушені приймати його!

Ось розгул демократії! - Рівність!

Якщо добре, то всім має бути добре. Якщо хворі, тов сі мають приймати ліки.

ДЖЕРРІ

ЩЕ КІЛЬКА РІДКІВ ВІД ДЖЕРРІ ДО ТОГО Ж ЛИСТА. Дата 17/9/33

Я цілком в порядку. Надіслала вам кілька телеграм.

ДЖЕРРІ

ЩЕ КІЛЬКА РЯДКІВ без дати.

Кілька цікавих фотографій нашого мосту. Те, що ви бачите, це моя робота.

ДЖЕРРІ