Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

22.08.1933

From I.Berman

P.O. Tzaneen

N.Transvaal

U.S.Africa

22/8/33

 

Dear Mr Fortes,

I owe you a reply to your letter of the 13/7/33 and though it is somewhat late in the day to acknowledge same now, I shall humbly do so.

My excuse is just pressure of work, and having mislaid your letter with the good intentions of replying at the earliest, time just kept on passing by.

Anyhow, I am doing it now, and am thanking you for the snaps that you have sent on to me I received, and shall attend to same.

To keep up the continuity of Jerry’s correspondence I am still posting you copies of his letters received in South Africa, and should you have received some of them in the original, it will not be my fault.  Anyhow, these letters are very interesting. 

Kind regards to Mrs Fortes and yourself.

Yours sincerely

Israel [signature]

22.08.1933

Від І. Бермана

Поштовий офіс Трансваалю

Північний Трансвааль

Південно-Африканська республіка

22.08.1933

Шановний містер Фортес,

Я зобов’язаний вам відповісти на ваш лист від 13.07.33, і хоча зараз дещо пізно, щоб визнати це, я покірно це зроблю.

Моє виправдання — це просто тиск на роботі, і, відклавшт ваш лист з добрими намірами відповісти якомога раніше, час просто минав.

У будь-якому випадку, я роблю це зараз і дякую вам за фотографії, які ви надіслали мені, я отримав, і я подбаю про це.

Щоб підтримувати безперервність листування Джеррі, я все ще надсилаю вам копії його листів, отриманих у Південній Африці, і якщо ви отримали деякі з них в оригіналі, це не буде моєю провиною. У всякому разі, ці листи дуже цікаві.

Привіт місіс Фортес і вам.

Щиро Ваш

Ізраель [підпис]