Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

15.02.1933

COPY OF A LETTER FROM JERRY to Beile 

Dated the 15/2/33 received in Capetown 13/3/33

                                              And at Tzaneen 18/3/33

My dear Sister, 

I am writing to you at the back of little Joe’s letter to me.

I thank you for your letter.

I just received news from “Artomvsk” i.e. late “Bachmut” that 10. Dollars await me there in the Torgsin Store. Apparently from Leivi, although he never wrote about it.

But to get to “Bachmut” and back, I need with the present state of Railway services 3 days and this I cannot get at the moment. We are too busy. Shall get it later on, perhaps.

I received advise that your money (£1.10.0 and £2.0.0) has reached Lugansk and that I must come down again.

This I will be able to do much sooner, but when I do not know. It is like asking you to take a day or so to go over to Simonstown to get money. But what will I not do to get a piece of white bread and say, canned fruit?.....

Thanks awfully but send me not one penney. I can do just as well as anyone else!

You worry that I spent a few shillings to cable you not to send me money. I paid only ROUBLES. That is, I think it cost 10-12 roubles. But remember, a pound of butter cost 30 roubles to 40 roubles to-day, i.e. for a quarter of a lb of butter I sent you a cable that would cost from your end 15/- i.e. 7 lbs butter!...   a funny world. ----------------------------------------------------

We are in the midst of Winter. Terrible frosts, snowstorms and snow.

I am sending you a letter from Moskow, where they write that they know nothing of your money.

JERRY

Dear Beile, 

I am sending you a copy of your own letter, not for the fun of it. As I have to send Leivi a copy in any case, I have put a few more carbon papers, and have done it in any case in one job of typing. It is the same effort as you know

                                                   Israel

15.02.1933

КОПІЯ ЛИСТА ВІД ДЖЕРРІ до Бейл

Дата 15/2/33, отримана в Кейптауні 13/3/33

                                               А в Цаніні 18/3/33

Моя дорога сестро,

Я пишу тобі на звороті листа маленького Джо до мене.

Я дякую тобі за лист.

Щойно отримав звістку з «Артомвська», іншими словами раніше «Бахмута», що там, у магазині «Торгсин», мене чекають 10 доларів. Мабуть, від Лейві, хоча він ніколи про це не писав.

Але щоб дістатися до «Бахмута» і назад, мені при нинішньому стані залізничного сполучення потрібно 3 дні, а цього я зараз не можу дозволити. Ми занадто зайняті. Отримаю пізніше, можливо.

Мені повідомили, що ваші гроші (£1,10,0 і £2,0,0) надійшли до Луганська, і що мені потрібно знову приїхати.

Це я зможу зробити набагато раніше, але коли не знаю. Це все одно, що попросити вас витратити день або близько того, щоб піти в Саймонстаун, щоб отримати гроші. Але що я не зроблю, щоб отримати шматочок білого хліба і наприклад, консерви?.....

Дуже дякую, але не надсилайте мені жодного пенні. Я зможу обходитися так само добре, як і будь-хто інший!

Ти хвилюєшся, що я витратив кілька шилінгів, щоб телеграмувати тобі, щоб ти не надсилала мені гроші. Я плачу лише РУБЛЯМИ. Тобто, я думаю, це коштує 10-12 рублів. Але пам’ятайте, що фунт вершкового масла сьогодні коштував від 30 до 40 рублів, тобто за чверть фунта вершкового масла я надіслав вам телеграму, яка коштувала би з вашого боку 15/-, тобто 7 фунтів масла!

смішний світ. -------------------------------------------------- –

Ми в розпалі зими. Страшні морози, хуртовини та сніг.

Я посилаю вам листа з Москви, де пишуть, що нічого не знають про ваші гроші.

ДЖЕРІ

Люба Бейле,

Я надсилаю вам копію вашого власного листа не з пустої розваги. Оскільки мені в будь-якому випадку треба надіслати Лейві копію, я поклав ще кілька копіювальних аркушів і зробив це за один раз набору тексту. Це не коштує додаткових зусиль, як ви знаєте.

                                                    Ізраель